Erfgoed zonder drempels

Erfgoed zonder drempels: wat kunnen diversiteit en inclusie in uw lokale of regionale erfgoedpraktijk betekenen? De afgelopen twee jaar legden verschillende erfgoedcellen een diversiteitstraject af. Op deze studiedag delen ze hun leerervaringen met u. U krijgt er antwoorden op vragen als:

 • Hoe bereikt u mensen met een migratieachtergrond? 
 • Hoe rekruteert u medewerkers en vrijwilligers met een diverse achtergrond? 
 • Hoe maakt u uw werking toegankelijker? 

Tijdens de gesprekstafels kan u ook eigen ervaringen en praktijken delen, en uiteraard ook vragen stellen.

Voor wie? Voor iedereen die professioneel bezig is met lokaal en bovenlokaal erfgoed.

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Verwelkoming door Olga Van Oost (Algemeen directeur FARO) en Sahin Bories (Afdelingsverantwoordelijke afdeling Samenleven Agentschap Integratie en Inburgering)

10.15 uur: Intermezzo | Filmpje over de trajecten

10.25 uur: Terugblik | Welke trajecten werden afgelegd? Wat kwam er aan bod? Een blik door de begeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering uit de verschillende provincies. 

11.00 uur: Voorstelling van de inspiratiebrochure

 • Wat staat in de brochure en hoe kan u deze inzetten?
 • Welke tips halen enkele lezers uit de brochure?

12.00 uur: Middagpauze

13.00 uur: Gesprekstafels

Enkele erfgoedcellen stellen een concreet project voor uit hun diversiteitstraject. Tijdens de gesprekstafel benoemen ook deelnemers wat hen inspireerde, welke vertaalslag mogelijk en nodig is naar de praktijk. Via een uitwisseling van ervaringen en praktijken inspireren we elkaar. Hebben we ook enkele prioriteiten gemeenschappelijk? We verkennen deze aan de hand van de verschillende rubrieken uit de inspiratiebrochure. 

14.30 uur: Plenaire terugkoppeling 

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 70 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 50 euro. Dit kortingstarief geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
FARO + AgII
Prijs
70 euro (standaard)
50 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 80 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | diversiteit
T
02 213 10 76

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...