Erfgoed & onderwijs: wegwijs in de erfgoededucatieve praktijk

Wilt u een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten? Na deze opleiding kunt u uw eigen klas- of erfgoedpraktijk verrijken met innovatieve en creatieve erfgoedactiviteiten voor kinderen en jongeren. 

Voor deze opleiding werken FARO en de hogescholen Vives en Odisee samen. De cursus duurt zes dagen en bestaat uit vier fases:

  • In de eerste fase maakt u kennis met de erfgoedsector, het onderwijs en met erfgoededucatie. Vanuit deze kaders nemen we een aantal concrete erfgoedprojecten onder de loep.
  • In de tweede fase krijgt u een set concrete instrumenten aangereikt om een erfgoedproject van a tot z uit te werken. Aan de hand van paktijkvoorbeelden leert u een project screenen. U denkt ook na over het onderwerp van uw eigen erfgoedproject. Dit project kunt u alleen of in groep uitwerken.
  • In de volgende fase bouwt u uw project uit. U ontvangt hierbij de nodige input en feedback van de docenten en de andere deelnemers. We gaan ook op bezoek bij het M-Museum Leuven. Daarnaast bieden we u verschillende inspiratie- en verdiepingssessies aan die aansluiten bij een actueel thema in de steeds diverser wordende samenleving.
  • Tot slot presenteert u uw project in groep en krijgt u feedback van elkaar en van een aantal erfgoed- en onderwijsexperten.

Data: 28 januari, 4 februari, 4 en 25 maart, 6 mei en 17 juni 2021. Telkens van 9.30 tot 16.00 uur.

In het kader van deze opleiding werd een toolbox ontwikkeld die u kunt inzetten bij het uitwerken van uw eigen erfgoedproject. U ontvangt deze tijdens de opleiding.

Doelgroep: deze opleiding richt zich tot leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs, medewerkers van erfgoedcellen, educatieve medewerkers, museummedewerkers, bibliothecarissen, archivarissen, gidsen en iedereen die geïnteresseerd is in erfgoededucatie.

Hebt u interesse, maar zit u nog met concrete vragen?

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Elien De Meyere (VIVES) Isabele Wille (Odisee) en verschillende gastdocenten
Prijs
725 euro
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan online via deze link.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...