Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In Vlaanderen leven naar schatting 160.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft. 

De erfgoedsector kan mee helpen om een dementievriendelijkere maatschappij te realiseren. Onder meer door het ontwikkelen van reminiscentietechnieken en -instrumenten die bruikbaar zijn in de therapie van mensen met dementie. 

In het bijzonder lokale erfgoedactoren kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor de reminiscentiewerking. Zij hebben immers de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om zo’n aanbod te ontwikkelen, op maat van mantelzorgers en personen met dementie. Deze lokale inbedding is zeer belangrijk bij het werken met personen met dementie. Met name lokale archieven, musea en erfgoedbibliotheken kunnen inclusieve activiteiten aanbieden, en een dienstverlening op maat bieden om mensen met dementie uit hun isolement te halen. Tegelijk helpen erfgoedorganisaties zo mee aan de bewustmaking van dementie en het creëren van een dementievriendelijke samenleving. 

Tijdstip: 29 november 2022, 10.00 - 15.30 uur

Wat krijgt u tijdens deze workshop?

 • Een inleiding tot dementie, mantelzorg en reminiscentie;
 • voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools;
 • informatie over de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie/mantelzorg/reminiscentie in Vlaanderen;
 • inzicht in de linken tussen cultuur, erfgoed en dementie;
 • enkele inspirerende praktijkvoorbeelden;
 • hands-on oefeningen die moeten helpen bij het creëren van een aanbod rond reminiscentie voor mantelzorgers en personen met dementie.

Doelgroep: medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers. We houden de groepen klein, om de interactie tussen deelnemers en docenten te optimaliseren. 

Wie is de lesgeefster?

Herlinde Dely is een gedreven stafmedewerker kwaliteit en zorg bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze is master logopedische en audiologische wetenschappen; master management, zorg en beleid in de gerontologie; en behaalde het postgraduaat inspirerend coachen. Ze is auteur van Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie, Onderweg naar betere dementiezorg en De Schat van je Leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. In alle aspecten van haar werk stelt ze de persoon met dementie als mens centraal.

Meer weten over dit thema?

FARO bouwde de voorbije jaren netwerken uit met zorgverleners, ondersteunde proeftuinen en zette in op kennisontwikkeling en -deling. Dit droeg bij tot de bewustmaking rond het thema en het ontstaan van nieuwe initiatieven. Meer hierover vindt u op Erfgoedwijzer.

De Erfgoedwijzer is er voor iedereen die als professional of vrijwilliger aan de slag is in de cultureel-erfgoedsector. Een paar muisklikken, en u bent vertrokken. De Erfgoedwijzer biedt u een schat aan informatie en inspiratie waarmee u zo aan de slag kan. Altijd, 24/24 en 7/7 en overal toegankelijk.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 75 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 55 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Herlinde Dely (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) en Mieke Van Doorselaer (FARO)
Prijs
75 euro (standaard)
55 euro (sector en studenten)

Syllabus en lunch inbegrepen.
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Organisatie: FARO i.s.m. het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...