Erfgoed en dementie. Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Dementie blijft een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In Vlaanderen leven naar schatting bijna 140.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft. 

Ook de erfgoedsector kan helpen bij het creëren van een dementievriendelijke(re) maatschappij. Dit door onder meer de ontwikkeling van reminiscentietechnieken en -instrumenten die helpen bij de therapie van mensen met dementie. 

In het bijzonder lokale erfgoedactoren hebben een grote meerwaarde voor de reminiscentiewerking. Zij hebben immers de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod rond reminiscentie te ontwikkelen, op maat. Deze lokale inbedding is zeer belangrijk bij het werken met mensen met dementie. Zo kunnen (lokale) archieven, musea en erfgoedbibliotheken inclusieve activiteiten aanbieden, een dienstverlening op maat ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers én hen zo mee uit hun sociaal isolement proberen te halen. Tegelijk helpen ze mee aan de bewustmaking van dementie en het creëren van een dementievriendelijke samenleving. 

Wat krijgt u tijdens deze workshop?

 • een inleiding tot ‘dementie’, ‘mantelzorg’ en ‘reminiscentie’;
 • voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools;
 • informatie over de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie/mantelzorg/reminiscentie in Vlaanderen;
 • inzicht in de linken tussen cultuur, erfgoed en dementie;
 • enkele inspirerende praktijkvoorbeelden;
 • hands-onoefeningen die helpen bij de creatie van een reminiscentie-aanbod.

Deze workshop vindt plaats in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Doelgroep: medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers. 

Om de interactie met de lesgevers en tussen de deelnemers te bevorderen én om praktische oefeningen mogelijk te maken zijn deze workshops bedoeld voor kleine groepen. 

Over de docent

Herlinde Dely is de meer dan gedreven stafmedewerker kwaliteit en zorg bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze behaalde de nodige diploma’s met magna cum laude (master logopedische en audiologische wetenschappen; master management, zorg en beleid in de gerontologie; postgraduaat inspirerend coachen). Ze is auteur van Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementieOnderweg naar betere dementiezorg en De Schat van je Leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. In alle aspecten van haar werk stelt ze de persoon met dementie als mens centraal.

Meer weten over dit thema?

Vanuit FARO bouwden we de voorbije jaren netwerken uit met zorgverleners, ondersteunden we proeftuinen en zetten we in op kennisontwikkeling en -deling. Dit droeg bij tot de bewustmaking rond het thema en het ontstaan van nieuwe initiatieven. Meer hierover vindt u alvast op Erfgoedwijzer. 

Op de pagina Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers? vindt u een stappenplan met checklist. Ook de vele voorbeelden in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen kunnen inspireren.

Een overzicht van het aanbod voor mensen met dementie en hun omgeving, zowel voor professionele als informele zorgverleners, vindt u op de pagina Aanbod voor ouderen / voor mensen met dementie.

De Erfgoedwijzer is er voor iedereen die als professional of vrijwilliger aan de slag is in de cultureel-erfgoedsector. Een paar muisklikken, en u bent vertrokken. De Erfgoedwijzer biedt u een schat aan informatie en inspiratie waarmee u zo aan de slag kan. Altijd, 24/24 en 7/7 en overal toegankelijk.

Praktisch 

Donderdag 7 oktober 2021, 10.00 - 15.30 uur, FARO, Priemstraat 51, Brussel. 

Coronamaatregelen

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 70 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 50 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Herlinde Dely (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)  en Mieke Van Doorselaer
Prijs
70 euro (standaard)
50 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...