Erfgoed en de vier elementen: water

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise in kaart te brengen en uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven, FARO, het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel samen een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en (roerend) erfgoed.

De eerste studiedag is gepland op vrijdag 22 november 2019 in Kunstencentrum STUK en focust op erfgoed en water. Verwacht u aan cases van experten uit binnen- en buitenland, werktafels en een panelgesprek. In de ochtend en tijdens de middag kunt u kennismaken met verschillende beredderingsbedrijven op de infomarkt.

Programma

9.15 uur: Aanmelden, ontvangst met koffie en infomarkt

9.45 uur: Welkom door de partners (Jan De Maeyer, Erfgoedlabo; Gustaaf Janssens, Belgische Blauwe Schildcomité en Bénédicte Selfslagh, ICOMOS Vlaanderen- Brussel)

Deel 1: Inhoudelijke cases

10.00 uur: Calamiteitenplanning in de praktijk: het Louvre en de overstroming van de Seine | Anne de Wallens, Chef du Service de la conservation préventive chez Musée du Louvre

10.30 uur: Theoretisch kader: klimaatverandering en waterhuishouding | Patrick Willems, gewoon hoogleraar Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven

11.00 uur: Koffiepauze

11.15 uur: Nederland Waterland: hoe houdt het erfgoed zijn hoofd boven water? | Renate van Leijen, Specialist Veilig Erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

11.45 uur: Link onroerend en roerend erfgoed: waterschade in en aan gebouwen | Andries Deknopper en Dirk Lembrechts, Monumentenwacht Vlaams-Brabant

12.30 uur: Broodjeslunch en infomarkt

13.30 uur: Eerstelijnszorg bij calamiteiten en de mogelijkheden bij beredderingsbedrijven | Jeroen Jochems, Vanwaarde en Jaap Van Der Burg, Helicon Conservation Support

14.00 uur: Deel 2: Werksessies (twee sessies rond thema naar keuze)

  • Thema 1: preventie en planning. Hoe voorkom je watercalamiteiten en hoe stel je een calamiteitenplan op?
  • Thema 2: Eerste hulp en solidariteit. Wat zijn de eerste stappen bij een calamiteit en hoe kunnen organisaties elkaar helpen?
  • Thema 3: Kostenplaatje en verzekering. Wat is de financiële impact van een calamiteitenplan en kan een verzekering hier een rol in spelen?
  • Thema 4: Wat na een calamiteit? Welke acties onderneem je op lange termijn?

15.30 uur: Pauze

16.00 uur: Deel 3: Panelgesprek rond rollen, taken en mogelijkheden bij een watercalamiteit.

  • Moderator: Jan Holderbeke (journalist VRT)
  • Panelleden: Erwin Verbist (Musea en erfgoedinstellingen aan de stad Antwerpen), Tijs De Schacht (Erfgoed Zuidwest), Jolien Depaepe (Erfgoedcel CO7), Lien Lombaert (Provinciaal Erfgoedcentrum Ename), Greet De Saedeleer (Helicon Conservation Support), Lucy ’t Hart (IPARC), Bart Gijzen (Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, brandweerpost Leuven), Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

17.00 uur: Receptie

Erfgoedlabo Leuven is het netwerk waarin de professionele cultureel-erfgoedactoren in Leuven in dialoog met andere erfgoedspelers in Leuven en daarbuiten hun krachten bundelen, met elkaar informatie en kennis delen, overleggen en samenwerken.

In samenwerking met de deelraad erfgoed van de stad Leuven.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
Prijs
20 euro
Meer info

Inschrijven kan voor 15 november via deze link. Uw inschrijving is pas definitief na storting van 20 euro op rekening BE60 7340 0666 0370 met vermelding in het veld vrije mededeling: ‘400/0017/88879’ + naam deelnemer

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?