Erfgoed en de 4 elementen: Aarde | Studiedag

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven en FARO met het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na twee studiedagen over respectievelijk water en lucht gaat deze derde studiedag in op het thema van fysische krachten.

Welke aardse processen in Vlaanderen en Nederland houden een risico in voor cultureel erfgoed in stedelijke omgevingen? Wat is de impact van trillingen (geluid, verkeer) op erfgoed? Wat is de impact van fysische krachten op de gebouwen waar erfgoed zich in bevindt? Hoe schat u deze risico’s in? En hoe kan u uw collectie preventief beschermen zonder grote budgetten uit te geven?

De studiedag laat zowel experten als u als deelnemer aan het woord. In de interactieve sessies kan u uw eigen ervaringen delen en met de experten de do’s en don’ts voor een veiligere omgeving bespreken. Tot slot gaan we in gesprek over het beleidskader inzake mechanische beproevingen. Wat zijn de maatregelen hieromtrent vanuit de overheid? Welke financiële ondersteuningen bestaan er?

Programma

9.00 uur: Aanmelden

9.30 uur: Verwelkoming door Jan De Maeyer, voorzitter bestuur Erfgoedlabo

9.45 uur: Introductie - Collecties in urban geology
Welke aardse processen in Vlaanderen en Nederland houden een risico in voor roerend erfgoed in een stedelijke context? Waar moeten we rekening mee houden? Door Manuel Sintubin, professor geologie (KU Leuven)

10.15 uur: Pauze

10.35 uur: Keuze uit 2 interactieve werksessies 

  • Sessie 1: Mechanische beproevingen op collecties, meer specifiek de impact van trillingen (geluid, verkeer) en schokken (statisch, cyclisch) op erfgoed, door Bill Wei, senior onderzoeker Rijkserfgoedlaboratorium (NL)
  • Sessie 2: Impact van aardse processen op de gebouwen waar cultureel erfgoed zich bevindt, door Koen Van Balen, directeur Raymond Lemaire-instituut (KU Leuven)

De werksessies vertrekken vanuit de ervaringen en actieve inbreng van de deelnemers. U kan op voorhand uw eigen ervaringen/vragen/cases (liefst met foto) doorsturen, zodat er samen met de experten gezocht kan worden naar concrete do’s en don’ts voor een veiligere omgeving.

12.00 uur: Lunch

13.00 uur: Keuze uit 2 interactieve werksessies:

  • Sessie 1: Mechanische beproevingen op collecties, meer specifiek de impact van trillingen (geluid, verkeer) op erfgoed, door Bill Wei, senior onderzoeker Rijkserfgoedlaboratorium (NL)
  • Sessie 2: Impact van aardse processen op de gebouwen waar cultureel erfgoed zich bevindt, door Koen Van Balen, directeur Raymond Lemaire-instituut (KU Leuven)

14.30 uur: Pauze

14.50 uur: Panelgesprek met de drie sprekers, gemodereerd door FARO. Focus op het beleidskader inzake mechanische beproevingen. Wat zijn de maatregelen hieromtrent vanuit de overheid? Welke financiële ondersteuningen bestaan er?

  • Moderator: Tine Hermans (FARO)
  • Panelleden: Manuel Sintubin (KU Leuven), Bill Wei (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NL), Koen Van Balen (Raymond Lemaire-instituut)

Doelgroep: medewerkers van musea, archieven, erfgoedbibliotheken, onroerenderfgoeddepots en andere erfgoedorganisaties, die zich willen verdiepen in de impact van fysische krachten op erfgoed.

Betaling: praktisch

  • Gelieve 40 euro over te schrijven op rekening BE82 736076717768 met vermelding van studiedag aarde + naam deelnemer + organisatie. 
  • Factuur nodig? Mail naam bedrijf, adres, e-mail facturatie, eventueel BTW-nr./ondernemingsnr., bestelbonnr. of referentie bestelbon (indien dit moet vermeld worden op de factuur) naar info@erfgoedlabo.be.
  • Bestelbon nodig? Graag volgende gegevens gebruiken: Erfgoedlabo vzw, Grote Markt 9, 3000 Leuven.
Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht.  Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Provinciehuis Leuven
Lesgevers
Manuel Sintubin, Bill Wei, Koen Van Balen
Prijs
40 euro
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Organisatie: Erfgoedlabo Leuven, FARO, Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS-Vlaanderen. In samenwerking met de deelraad erfgoed.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...