Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

In het voorjaar van 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee werd de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd …?

Wat betekenen de Europese regels nu voor het gebruik van persoonsgegevens bij vzw’s? Wat mag nog gevraagd, bewaard en gecommuniceerd worden op het vlak van ledenlijsten, abonnementslijsten, deelnemerslijsten etc.? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens voor archieven en documentatiecentra?  Kortom, wat veranderde er vanaf 25 mei 2018 voor uw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum met de AVG?

Op één avond geeft Heemkunde Vlaanderen toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau.

Wilt u nu al graag meer informatie over de GDPR? Ontdek hier enkele tips en voorbeelddocumenten.

Dit is een cursus voor alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven.

Praktisch

Telkens van 19.00 tot 21.30 uur

  • Woensdag 10 oktober 2018, De Zalm, Zoutwerf 5, Mechelen
  • Woensdag 17 oktober 2018, Documentatiecentrum Ascania, Z5 Mollem 30, Asse | i.s.m. Heemkring Ascania
  • Woensdag 24 oktober 2018, De Klaproos, Stationstraat 20, Landegem | i.s.m. COMEET Erfgoedcel Meetjesland & Heemkundige Kring Het Land van Nevele
  • Woensdag 14 november 2018, Bibliotheek Genk, zaal De Ontdekking, Stadsplein 3, 3600 Genk | i.s.m. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Praktische info

Begindatum
Lesgevers
Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen)
Prijs
5 euro. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vorming GDPR + naam deelnemer’.
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming via het inschrijvingsformulier op de website van Heemkunde Vlaanderen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen of op 015 20 51 74.

Elders op FARO

Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...