Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor een set van Europese regels die de burger beschermen inzake het gebruik van persoonsgegevens. Hiermee wordt de Belgische privacywetgeving aangevuld. Of verstrengd …?

Wat betekenen de Europese regels nu voor het gebruik van persoonsgegevens bij vzw’s? Wat mag nog gevraagd, bewaard en gecommuniceerd worden op het vlak van ledenlijsten, abonneelijsten, deelnemerslijsten etc.? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens door archieven en documentatiecentra? Kortom, wat verandert de AVG voor uw vereniging, kring, archief of documentatiecentrum?

Op één avond krijgt u toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en  documentatieniveau. Na afloop weet u wat u te doen staat om op beide oren te slapen!

Tijdstip: 24 oktober 2018 (Nevele), x oktober 2018 (Asse, n.t.b.), x oktober 2018 (Mechelen, n.t.b.), telkens van 19.00 - 21.30 uur

Praktische info

Begindatum
Lesgevers
Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen) en Evelien Jonckheere (Heemkunde Vlaanderen)
Prijs
5 euro. Tijdens de vorming ontvangt u cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vrijwilligers GDPR + naam deelnemer’.
Deelnemers
Maximaal 30
Meer info

Organisatie: Heemkunde Vlaanderen

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de workshop(s) via het inschrijvingsformulier op www.heemkunde-vlaanderen.be.

Voor meer informatie kan u terecht bij Evelien Jonckheere op evelien.jonckheere@heemkunde-vlaanderen of op 015 20 51 74.

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...