Digital storytelling in de zorg

Digital storytelling is een methodiek die gebruikmaakt van software of applicaties om verhalen te vertellen. De meeste digitale verhalen focussen, net zoals traditionele verhalen, op een specifiek onderwerp en worden verteld vanuit een bepaalde invalshoek. Digitale verhalen bestaan meestal uit een combinatie van digitale beelden, tekst, opgenomen audio-, video- en/of muziekfragmenten.

In de cultureel-erfgoedsector hebben we ervaring met digital storytelling als educatieve tool of voor het vertellen van historische verhalen. Ook in de zorgsector worden digitale verhalen gebruikt om aan patiënten, zorgverleners en mantelzorgers een stem te geven waardoor hun welzijn wordt verbeterd. Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan het samen met een persoon met beginnende dementie maken van zijn of haar levensverhaal.

Deelnemers aan een workshop digital storytelling wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners. We starten met een inleiding tot digital storytelling. Daarna overlopen we aan de hand van concrete projecten hoe digital storytelling wordt ingezet binnen de zorgsector en hoe er daarbij wordt samengewerkt met archieven, bibliotheken en musea. Ten slotte tonen we hoe u zelf een activiteit kan organiseren en gaan we aan de slag met software en apps die u daarbij kan gebruiken.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen die een aanbod i.s.m. de zorgsector willen ontwikkelen.

Geen voorkennis nodig.

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject ‘ Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn’, een modulair vormingstraject over het inzetten van cultureel-erfgoedcollecties voor het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen en gemeenschappen.

Tijdstip: 10.00 - 15.30 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, Brussel
Lesgevers
Bart De Nil
Prijs
50 euro, syllabus en lunch inbegrepen. Inschrijven kan online via onderstaand formulier.
Deelnemers
Maximum aantal deelnemers: 15
De cursus zal niet doorgaan bij minder dan 6 deelnemers.
Contactpersoon
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
T
02 213 10 87

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...