Digital Heritage Seminar | Historical Newspapers in the Digital Age

Historische kranten vormen een enorme bron van kennis over het verleden. Ze bevatten rijke documentatie in tekst en beeld over gebeurtenissen, personen, plaatsen, organisaties en zijn daarom al lang een veelgebruikte bron voor onderzoekers in de menswetenschappen. De afgelopen twee decennia heeft grootschalige digitalisering van deze historische kranten nieuwe manieren waarop onderzoekers deze bronnen kunnen gebruiken. Vroeger moesten ze fysieke of gemicrofilmde kranten manueel doorbladeren, een tijdrovend en arbeidsintensief karwei.

Vandaag situeert de uitdaging zich veeleer op het vlak van een te grote hoeveelheid aan data. Door de toenemende digitalisering en de terbeschikkingstelling van de inhoud in full tekst dankzij OCR-technieken (Optical Character Recongition), maar ook door gesegmenteerde afbeeldingen van historische kranten, beschikken onderzoekers nu over nieuwe instrumenten en mogelijkheden om het verleden te bestuderen.

In deze reeks stelt KBR drie onderzoeksprojecten voor waarbij zulke digitale instrumenten werden gebruikt bij onderzoek in corpora van gedigitaliseerde historische kranten.

Programma

15 juni 2023, 14.00 uur | Maud Ehrmann – Reliable Semantic Indexing of Historical Newspapers at Scale: Are We There Yet?

Over de spreker 

Maud Ehrmann is een onderzoekswetenschapper en docent in het labo voor digital humanities van de École Polytechnique Fédérale te Lausanne. Ze behaalde een diploma van doctor in computationele taalkunde aan de universiteit Diderot in Parijs en was betrokken bij een groot aantal wetenschappelijke projecten in verband met de extractie van informatie en tekstanalyse, voor zowel hedendaagse als historische documenten.

De lezing is in het Engels. Vragen kunt u stellen in het Frans, Nederlands of Engels.

Duur: 1,5 uur

Deze reeks wordt georganiseerd door de Digital Heritage-werkgroep van KBR, in samenwerking met de ULB. De werkgroep bestaat uit onderzoekers van deze door BELSPO gefinancierde projecten: CAMille (ULB-KBR), the Data Science Lab (VUB-KBR), the Digital Research Lab (UGent – KBR), LabEL (UCLouvain-KBR), Pop-up Heritage (KU Leuven-KBR), BELTRANSDATA-KBR-BE

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Lesgevers
Maud Ehrmann (École Polytechnique Fédérale in Lausanne)
Prijs
Gratis
Meer info

brecht.deseure@kbr.be. Organisatie: KBR

Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
De update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die we in nauw overleg met onze creatieve community van ...