On­der­zoek over toe­gan­ke­lijk­heid vrij­wil­li­gers­werk | Voorstelling resultaten

In opdracht van het departement CJM voerden een aantal wetenschappers van HIVA-KU Leuven en UCLL-Expertisecentrum Inclusive Society onderzoek naar de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Hun analyse van praktijkvoorbeelden en instrumenten resulteerde in een lijvig rapport met aanbevelingen voor het beleid en de praktijk. In het najaar worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld via een webinar. 

De onderzoekers identificeerden en analyseerden goede praktijkvoorbeelden rond toegankelijkheid van vrijwilligerswerk om te achterhalen wat typisch is aan die voorbeelden en hoe er beleidsaanbevelingen uitgehaald kunnen worden. Vervolgens onderzochten ze ook of relevante beleidsinstrumenten in het buitenland ons hierover iets kunnen leren, met name in Denemarken, Finland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, VK, Ierland, Slovenië en Kroatië.  

Be­lang­rijk­ste aan­be­ve­lin­gen

In het onderzoeksrapport formuleren de wetenschappers hun bevindingen en ook een aantal aanbevelingen. Zo is er in de eerste plaats nood aan een heldere visie en een duidelijk normenkader over toegankelijk vrijwilligerswerk. Vervolgens zijn samenwerking, matching en nabijheid drie belangrijke aandachtspunten om de toegankelijkheid te verhogen. Samenwerking houdt onder andere in dat er nood is aan de opstart en uitbouw van een lerend netwerk van organisaties, zodat kennis, ervaringen en goede praktijken vrij uitgewisseld kunnen worden. 

Het rapport wijst ook op het belang van begeleiding van kwetsbare groepen, maar benadrukt dat dit arbeidsintensief is en professionele ondersteuning vraagt. Bijgevolg heeft het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk ook een prijskaartje.

Download het onderzoekrapport

Voor­stel­ling re­sul­ta­ten via we­bi­nar

Op 6 december in de namiddag gaat een webinar dieper in op de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen voor het beleid. Hebt u interesse om deel te nemen? Schrijf dan in via de website van het departement CJM.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Prijs
Gratis

Elders op FARO

In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...