De hoeksteen waarop we bouwen. Religieuze architectuur onder spanning

Religieuze gebouwen dragen doorgaans een hele geschiedenis met zich mee. Soms zijn ze in de loop der eeuwen telkens aangepast aan de nieuwe mode en normen, of ze werden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe constellatie. Of het nu gaat om een kloosterkerk of een parochiekerk, een synagoge of moskee; een voor een zijn ze bijzonder omwille van de sacrale waarde die eraan wordt toegekend. Maar vaak hebben religieuze gebouwen ook een belangrijke erfgoedwaarde, waarvoor een specifieke benadering noodzakelijk is.

Hoe kan een eeuwenoude religieuze plek zich steeds heruitvinden? Hoe gaan we om met 'sacraliteit'? Zijn erfgoedbeheer en liturgisch gebruik altijd met elkaar te verzoenen? Dit spanningsveld in religieuze architectuur exploreren we tijdens deze studiedag.

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Welkom door CRKC-PARCUM

10.15 uur: Tijd en ruimte voor vieren en verbinden. Over wat het kerkgebouw allemaal mogelijk maakt, en nodig heeft | Joris Geldhof, KU Leuven

11.00 uur: Koffiepauze

11.15 uur: De Portugese synagoge in Amsterdam | Pieter Vlaardingerbroek, Universiteit Utrecht

12.00 uur: Vragenronde

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Een nieuwe toekomst voor een eeuwenoude erfgoedsite: de restauratie en herbestemming van de norbertijnenabdij van Park in Heverlee (Leuven) | Stefan Van Lani en Katrien Deckers, Stad Leuven (Erfgoedsite Abdij van Park)

14.15 uur: Vragenronde

14.40 uur: Bezoek abdij en museum PARCUM

16.30 uur: Receptie

17.00 uur: Einde

Praktische info

Begindatum
Locatie
Abdij van Park, 3001 Heverlee (Leuven)
Prijs
Prijs: 30 euro, inclusief lunch, koffiepauzes en bezoek aan de tentoonstelling. Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 van CRKC met vermelding 'Studiedag architectuur' en de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt.
Meer info

Organisatie: CRKC - PARCUM

Inschrijven kan tot 30 januari 2018 via het online inschrijvingsformulier op de website van CRKC.

Elders op FARO

We zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Helen Chatterjee de keynote zal verzorgen op de internationale conferentie 'Participation in ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
De Europese Commissie lanceert een oproep om deel te nemen aan de raadpleging over EU-financiering i.v.m. waarden en mobiliteit. De ...