De beiaard is van iedereen: inspiratiedag voor lokale beiaardcultuur

Op vrijdag 20 mei 2022 vindt in de lokalen van de Toeristische Dienst van de stad Doornik de derde inspiratiedag voor lokale beiaardcultuur plaats. Het thema van deze dag is ‘De beiaard is van iedereen.’ Deze dag richt zich tot al wie betrokken is bij de culturele, toeristische en erfgoedwerking van een stad of gemeente. Het programma biedt inspiratie om handbespeelde of automatische beiaarden een prominente plaats te geven in het lokale sociale en culturele leven.

De dag biedt boeiende presentaties en muzikale demonstraties. De deelnemers ontvangen een handige toolbox met praktische tips om de gemeentelijke beiaardcultuur verder te ontwikkelen. Er is simultaanvertaling voorzien in het Nederlands en het Frans.

Deze dag is een vervolg op de erkenning door UNESCO van de Belgische Beiaardcultuur als 'Best Practice of Safeguarding Intangible Cultural Heritage’ in 2014. Ze wordt georganiseerd door het Belgian Carillon Heritage Committee, de Association Campanaire Wallonne, de Vlaamse Beiaardvereniging en de dienst toerisme van de stad Doornik. 

Programma

9.45 uur: Onthaal 

10.15 uur: Verwelkoming | Paul-Olivier Delannois, burgemeester van Doornik en Serge Joris, voorzitter ACW     

Voormiddagsessie | Praktijkvoorbeelden van lokale beiaardwerking

10.30 uur: Beiaard, cultuur en toerisme in Doornik: de perfecte driehoeksverhouding? Catherine Vanden Broecke (Dienst toerisme Doornik) en Pascaline Flamme (beiaardier van Ath; co-beiaardier van Bergen en Doornik)

10.50 uur: Het beiaardbeleid in Leuven | Denise Vandevoort (schepen van cultuur en toerisme van de stad Leuven) 

11.10 uur: De ‘Carillonnades’ in St.-Amand les Eaux | Catherine Mierral (verantwoordelijke evenementen St.-Amand les Eaux)     

11.30 uur: De Toerbeiaard van Bells Lab | Jan Verheyen (beiaardier van Hasselt en Neerpelt)

11.50 uur: Het Groot Rotterdams Songbook: een liedje voor iedere Rotterdammer | Richard de Waardt (beiaardier van Rotterdam)

12.10 uur: Vraag- en antwoordsessie    

Middagpauze

12.30 uur: Lunch

13.15 uur: Concert op de Toerbeiaard van Bells Lab (Jan Verheyen) 

13.30 uur: Toeristische rondrit in het historisch centrum van Doornik     

14.15 uur: Samenspelconcert op de Toerbeiaard van Bells Lab | Reeds Trio & Bells

Namiddagsessie | Vervolg van de presentaties en besluiten 

14.45 uur: Praktijkvoorbeelden in het gebruik van automatische klokkenspellen | Johan Van Audenhaege (Clock-O-Matic) en Carl Van Eyndhoven (beiaardier in Mol en Tilburg)

15.05 uur: Verslag van borgingsinitiatieven rond beiaardcultuur in Wallonië en Brussel sinds de vorige inspiratiedag | Audrey Dye (ACW)

15.15 uur: Verslag van borgingsinitiatieven rond beiaardcultuur in Vlaanderen sinds de vorige inspiratiedag | Koen Cosaert (directeur van de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen)
             
15.30 uur: Tips voor financiering van beiaardprojecten | Anne De Breuck (Algemeen coördinator van het patrimoniumfonds van de Koning Boudewijnstichting)

15.50 uur: Vraag- en antwoordsessie    

16.10 uur: Conclusies van de dag | Luc Rombouts, voorzitter BCHC    

16.15 uur: Afsluitende drink  

16.45 uur: Vrije toegang tot de Toerbeiaard van Bells Lab en de beiaard in het belfort (onder voorbehoud)

In de marge van de inspiratiedag

18.00 uur: Samenspelconcert voor het Reeds Trio & Bells als opening van de 2e Internationale Beiaardwedstrijd Maurice et Géo Clément voor jonge beiaardiers
 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Auditorium van de dienst toerisme van de stad Doornik, Place Paul-Emile Janson 1, Doornik
Prijs
15 euro, voor 10 mei over te schrijven op rekening BE32 0682 4366 1502 (BIC-code GKCCBEBB) van de Association Campanaire Wallonne met vermelding inspiratiedag + naam van de deelnemer.
Meer info

Inschrijven: vul het inschrijvingsformulier in en mail het voor 10 mei naar: catherine.vandenbroecke@tournai.be

Organisatie: Belgian Carillon Heritage Committee, Association Campanaire Wallonne (ACW), Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV), Stad Doornik

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...