Dag van het Gentse historische onderzoek: Gent en de koloniale erfenis

Het bestuur van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) nodigt u samen met het STAM en de Erfgoedcel Gent uit voor de negende editie van de Dag van het Gentse historische onderzoek. Het centrale thema: Gent en de koloniale erfenis.

Het koloniale verleden beroert. Nieuwe stemmen dagen oude zekerheden uit. Actuele debatten stellen de klassieke referentiekaders in vraag en geven stof tot nadenken over de manier waarop het verleden gedocumenteerd en verbeeld kan worden. Ze scherpen de gevoeligheid aan voor de zichtbare en onzichtbare sporen van het koloniale verleden in de samenleving. Zo ontstaan nieuwe inzichten over hoe u kritisch omgaat met geschiedschrijving en beladen erfgoed.
 
Wat kan lokaal onderzoek bijdragen – welke tools, kennis en bronnen kunnen Gentse vorsers aanleveren om het debat over de omgang met het koloniale verleden te verrijken? Deze Dag van het Gentse historische onderzoek laat zich inspireren en aansporen om nieuwe vraagstellingen te formuleren, andere bronnen te raadplegen of bekende feiten aan een kritisch heronderzoek te onderwerpen. Er wordt gereflecteerd over de kansen maar ook de moeilijkheden van dit nieuw soort onderzoek.
 
Met deze dag willen MGOG en STAM-Erfgoedcel Gent nagaan hoe lokale geschiedenis en erfgoedwerking duurzame tools en gespreksvormen kunnen vinden om deze belangrijke actuele thematiek een plaats te geven.

Programma

14.00 uur: Verwelkoming | Christine De Weerdt - STAM. Verslag van de activiteiten van MGOG door prof. dr. Marc Boone, voorzitter MGOG

14.10 uur:

  • Ondergerepresenteerde groepen in de kunstgeschiedenis uitgelicht. Het monument van de gebroeders Vandevelde en Sakala in het Citadelpark in Gent. Keynotelezing | Lisa Lambrechts Cruz (UGent – Universiteit van Amsterdam
  • Iets nieuws onder de zon? De geschiedenis van economische dekolonisering. Keynotelezing | Robrecht Declercq (UGent)

15.00 uur: Koffiepauze

15.30 uur: Presentatie van onderzoek en projecten

  • Het traject ‘Dekoloniseer mijn stad’. Een moeilijke dialoog tussen uiteenlopende verwachtingen | Eline Mestdagh (UGent)
  • De strijd voor erkenning en toegang tot archieven. Metissen uit de Belgische kolonies | Jacqui Goegebeur (Metissen van België vzw)
  • Het onderzoeksproject ‘Resolutie Metissen’ aan het Algemeen Rijksarchief | Chiara Candaele (Algemeen Rijksarchief)
  • Kleeft er Congolees bloed aan de Gentse straatstenen? Casus van de  rubberfabriek nv Colonial Rubber (De Schamphelaere) in Gent | Guy Dupont (Archief Gent)
  • Drie Oostakkerse kolonialen. Een gedenkplaat aan een nieuw onderzoek onderworpen | Jo Van Herreweghe (STAM – Erfgoedcel Gent)
  • What’s on, what’s not. Sporen van (anti-)kolonialisme in de collectie van het MSK Gent | Johan De Smet (Museum voor Schone Kunsten Gent)

17.00 uur: Uitreiking van de prijs van het Gentse historische onderzoek 2020

17.10 uur: Receptie

 

Praktische info

Begindatum
Locatie
STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, Gent
Prijs
5 euro (niet-leden MGOG)
2 euro (studenten)
Gratis (leden MGOG)
Meer info

Inschrijven kan vóór maandag 6 december 2021 via Gentinfo op 09 210 10 10 of online via go.stad.gent/stam.

Elders op FARO

In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...