Dag van de Nieuwste Geschiedenis | Publieks- en lokale geschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

De Belgische Vereniging voor Hedendaagse Geschiedenis, in samenwerking met het Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG) en het Luxemburgs Centrum voor Hedendaagse en Digitale Geschiedenis (C2DH) nodigt u met trots uit voor de 2022 editie van de Dag van de Hedendaagse Geschiedenis. Twee jaar geleden geannuleerd wegens de pandemie, vindt de tweejaarlijkse studiedag eindelijk plaats op 20 mei 2022.
 
Deze keer is de Dag gewijd aan publieke geschiedenis in België: een gelegenheid om de balans op te maken van het onderzoek rond dit thema en om de resultaten te delen van de nieuwste experimenten om de geschiedenis tot leven te brengen buiten de muren van de universiteit. Het is ook een gelegenheid om te discussiëren over regionale en lokale geschiedenis, die nauw verbonden is met publieke geschiedenis omdat ze vaak door niet-academici geschreven wordt, maar die ook een potentiële voedingsbodem vormt voor historische tegenverhalen over ondervertegenwoordigde sociale groepen. De Ostbelgien is daar een perfect voorbeeld van, en zal tijdens deze bijeenkomsten onder de aandacht worden gebracht.

Programma

9.30 uur: Ontvangst | Camille Banse & Virgile Royen (ABHC-BVNG), Oliver Paasch (Ministerpräsident der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens)

10.05 uur: Inleiding | Andreas Fickers & Christoph Brüll (C2DH)

10.25 uur: Keynotelezing | Aline Sax (UAntwerpen)

11.15 uur: Parallelsessies I

 • Workshop: Het Verleden als bindmiddel voor het Heden. De rol van historici in inclusieve geschiedschrijving
 • Panel: Digitale Publiekshistorici: innovaties, uitdagingen en nieuwe rollen
 • Discussie: Gezocht: duurzame online geschiedenis
 • Discussie: Publieksgeschiedenis, niets om bang voor te zijn

12.45 uur Lunch

13.30 uur: Parallelsessies II

 • Panel: Histoire publique et outils numériques
 • Panel: De landelijke dienstverlenende rollen (LDR): herauten van de publieksgeschiedenis?
 • Discussie: Welke toekomst voor publieksgeschiedenis aan de Belgische universiteiten?
 • Discussie: Leeszaal of alles digitaal? Visies op het digitaal beschikbaar stellen van erfgoedcollecties

15.05 uur: Parallelsessies III

 • Panel: « Archisols », dynamique de recherche multidisciplinaire et cocréative
 • Panel: Popular media and memory. The relation between the depiction of collaboration and colonisation in popular media and the collective memories of both phenomena in Belgium
 • Discussie: Bruggen bouwen tussen academische historici, heemkundigen en erfgoedwerkers
 • Discussie: Performer l’histoire publique, dialogues franco-belges

16.50 uur: Slotwoord | Camille Banse & Virgile Royen (ABHC- BVNG)

17.00 uur: Receptie
 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, Eupen
Meer info

Organisatie: Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, bvng@kuleuven.bewww.contemporanea.be

Inschrijven is verplicht en kan tot 16 mei 2022 via deze link.

Elders op FARO

De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...