Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis

Migratiegeschiedenis is een groeiend veld in België. Daarom ontstond tijdens de Dag van de Nieuwste Geschiedenis van april 2016 het idee om een dag rond Belgische migratiegeschiedenis te organiseren, strikt binnen de historische discipline, maar over de grenzen van de universiteiten heen. De eerste editie, die plaatsvond in Brussel in september 2017, slaagde erin onderzoekers uit geheel België samen te brengen en vormde tegelijk een forum voor uitwisseling met niet-academische belanghebbenden.

De tweede editie vindt plaats aan de KU Leuven op 6 oktober 2018. De Dag wil enerzijds de kans bieden aan beginnende en meer gerenommeerde onderzoekers om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Anderzijds nodigen de organisatoren expliciet een breed publiek uit, dat buiten de academische wereld betrokken is bij of geïnteresseerd is in migratiegeschiedenis. Ze hopen op die manier gemakkelijker lopend of recent afgerond onderzoek omtrent migratie te delen binnen en buiten de academische wereld.

De dag start met een academische sessie waarin wetenschappelijke bijdragen worden gepresenteerd, die focussen op migratie van en naar België in de meest brede zin en in alle tijdsperiodes. Daarna volgt een postersessie met andere wetenschappelijke bijdragen. Het rondetafelgesprek in de namiddag staat dit jaar in het kader van ‘migratiethema’s in het geschiedenisonderwijs’. Ondanks steeds diverser wordende klasgroepen, is migratiegeschiedenis lange tijd veronachtzaamd in het geschiedenisonderwijs. Bovendien roept de sterk gemediatiseerde ‘migratie- en vluchtelingencrisis’ bij veel leerlingen vragen op, wat het belang van een historisch perspectief doet toenemen. Aandacht voor migratiegeschiedenis kan een aanzet bieden om een meer interculturele in plaats van eurocentrische benadering van het verleden naar voor te schuiven.

De organisatoren nodigen iedereen uit om voorstellen betreffende tot recent of lopend academisch onderzoek in te sturen. Enige link met het geschiedenisonderwijs is een pluspunt maar geen vereiste. Sommige voorstellen worden geselecteerd voor de academische sessie, de andere krijgen een plaats in de postersessie, die vorig jaar een groot succes werd.

Iedereen die zijn werk in de vorm van een presentatie of poster wil presenteren, wordt verzocht om vóór vrijdag 29 juni 2018 een samenvatting van maximaal 250 woorden en een korte biografische introductie van maximaal 100 woorden te sturen naar sara.cosemans@kuleuven.be.

Organiserend comité: Idesbald Goddeeris, Karel Van Nieuwenhuyse en Sara Cosemans (KU Leuven)
Wetenschappelijk comité: Frank Caestecker, Jozefien De Bock, Torsten Feys, Idesbald Goddeeris, Anne Morelli, Anne Winter, Hilde Greefs en Karel Van Nieuwenhuyse

Praktische info

Begindatum
Locatie
KU Leuven

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...