Culture & Mental Health 2 | Internationale Conferentie

Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022 de internationale conferentie Culture & Mental Health 2 in Gent. Met deze conferentie willen beide organisaties een bijdrage leveren aan de kennis en het debat over het belang van culturele activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van mensen met psychische problemen of mensen in een kwetsbare situatie. 

Studies tonen het positieve effect op welzijn en gezondheid van zowel actieve als passieve kunst- en cultuurparticipatie: denk bijvoorbeeld aan muziek beluisteren, een boek lezen, een museum bezoeken of dansen. Cultuurparticipatie is niet alleen goed voor ons welzijn, maar heeft ook een preventieve werking om bepaalde mentale en lichamelijke klachten te voorkomen.

Deze conferentie wil mensen uit de publieke, academische, derde- en vrijwilligerssector samenbrengen. Het is een moment om ervaringen, praktijken en kennis te delen over het belang en de impact van erfgoed, lezen, kunst en creativiteit op het verbeteren van de geestelijke gezondheid, het welzijn en de veerkracht van mensen en gemeenschappen.

Drie thema’s, een brede waaier activiteiten

Het programma wordt opgebouwd rond drie thema’s: 

  • lived experience (geleefde ervaring);
  • social justice (sociale rechtvaardigheid);
  • place (plaats). 

Naast het goedgevulde conferentieprogramma zelf is er ook een goedgevuld nevenaanbod met een reeks kleinere symposia op unieke locaties in Gent, een sociaal programma en een bijzondere conferentietentoonstelling die zal reflecteren op textiel en mentale gezondheid, in het Museum Dr. Guislain. 

Culture & Mental Health 2 wordt georganiseerd door Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest in samenwerking met de Universiteit Gent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en University College London (Arts and Science).

Schrijf 24 en 25 november 2022 alvast in uw agenda, meer informatie volgt later.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Diverse locaties in Gent

Elders op FARO

FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...