Creative Museums Summit

Musea worden vaak gezien als plekken waar creativiteit wordt getoond, of dat nu kunst, design, muziek, schrijven of wetenschap is. Maar musea zijn ook motoren van creativiteit en bieden het publiek mogelijkheden om te maken, te leren en samen te werken.

De Creative Museums Summit brengt museumprofessionals van over de hele wereld samen om casestudy's, bruikbare strategieën en nieuwe ideeën over creativiteit in musea te delen.

Hoe bouwen musea creativiteit in hun organisaties en hoe bieden ze nieuwe mogelijkheden om te maken, te leren en samen te werken?

De organisatoren zijn momenteel op zoek naar sprekers. Enkele onderwerpen die u kunt behandelen:

  • Hoe creëren musea mogelijkheden om creatief te zijn in hun programma's?
  • Hoe stimuleren musea jongeren om na te denken over een creatieve loopbaan?
  • Hoe stimuleren musea levenslange creativiteit?
  • Welke strategieën gebruiken musea om creativiteit in leerprogramma's in te bouwen?
  • Hoe kunnen musea een motor zijn voor creativiteit?
  • Hoe werken musea samen met het publiek?
  • Hoe gaan musea om met de creatieve economie?
  • Hoe creëren musea ruimte voor creativiteit in tentoonstellingen?
  • Hoe verleggen musea de grenzen in tentoonstellingsontwerp?

De Creative Museums Summit vindt online plaats van 27 tot 30 juni 2022. De deadline voor het indienen van sprekersvoorstellen is 14 april. Meer info: klik hier.

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...