Conflict Matters

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit het idee ‘Conflict Matters’ omarmt en organiseert dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken.

Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

Voor wie? Cultuurprofessionals, studenten, kunstenaars, lokaal cultuurbeleid, museummedewerkers, andere geïnteresseerden …

Programma

In de voormiddag gaan een aantal sprekers dieper in op het belang van conflict en hoe we hier vanuit onze praktijk op kunnen inspelen. Het thema wordt benaderd zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk met enkele concrete voorbeelden uit buiten- en binnenland.

Als sprekers kan u alvast verwachten:

  • Dr. Bernadette Lynch, academicus met ruime praktijkervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen in musea
  • Rachael Minott, artieste uit UK en medewerker aan het project ‘The Past is now’ in Museum of Birmingham
  • Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de UA, verbonden aan ARIA. Gielen is ook hoofdredacteur van de internationale boekenreeks Arts in Society

In de namiddag bepleiten auteurs / performers drie hete hangijzers in het debat vanuit verschillende invalshoeken. De thema’s die aan bod komen zijn:

  • het belang van artistieke vrijheid vs de grenzen ervan
  • erfgoed: behoud vs reset
  • structuren radicaal omgooien vs geleidelijke verandering

Een panel van experten zoekt naar mogelijkheden om deze conflicten te overstijgen. De verdere invulling van het programma wordt later bekend gemaakt, maar zet 18 december alvast in uw agenda voor een dag vol conflict matters!

De voertaal voor het voormiddagprogramma is Engels.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Seminarieruimte UA, Klooster van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen
Prijs
40 euro (standaardtarief) / 8 euro (reductietarief: studenten, werkzoekenden en individuele kunstenaars). De inschrijvingsprijs mag u niet beletten deel te nemen aan deze studiedag. Kies integer voor het reductietarief of contacteer hiervoor info@fameus.be. Met reductietarief is het mogelijk cash te betalen aan het onthaal.
Meer info

Organisatie: Fameus en kunstZ, i.s.m; Demos, Evens Foundation, Kif Kif en Universiteit Antwerpen. I.h.k.v. Beyond Theater - Creative platform for professional skills Co-funded by the Creative Europe Program of the European Union.

Inschrijven kan online via deze link.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...