Collegagroep ‘Kleinere musea kijken met open vizier naar de toekomst’

Kleinere musea - musea met een lokaal of regionaal bereik en een minimum aantal professionele medewerkers - spelen vandaag een bijzonder interessante rol. Ze zijn een natuurlijke bestemming of partner voor onder meer schoolgroepen, vrijwilligers en een waaier van verenigingen. Toch blijkt een voldoende bestuurlijk draagvlak voor deze musea niet evident. Soms worden ze eerder gezien als last dan als lust: zijn het niet eerder bewaarplaatsen van erfgoed en vertellen ze niet overal zo'n beetje hetzelfde verhaal? Is hun verhaal wel voldoende spannend? Maar hoe kunt u zo’n perceptie veranderen? Een ‘zakelijke’ of professionele aanpak biedt een goede basis om gesprekken met het (lokale) bestuur te onderbouwen.

FARO wil u hierbij helpen en wil musea versterken. Daartoe wordt een nieuwe collegagroep ‘Kleinere musea’ opgestart, samen met u. Hier kunt u als museumwerker onder meer de eigen museumpraktijk vergelijken, toetsen aan een bredere context, ideeën opdoen en elkaar in alle openheid feedback geven. Samen weet u immers meer, niet?

Eerste bijeenkomst: 20 januari 2020, 13.30 - 16.00 uur, ’t Grom, Sint-Katelijne-Waver nabij Mechelen 

Programma

De focus ligt tijdens deze eerste bijeenkomst op de maatschappelijke rol van het museum in de 21e eeuw en op missie- en visievorming. Olga Van Oost (FARO) licht toe welke actuele museologische inzichten aan de grondslag liggen van de recente discussie omtrent de ICOM-definitie voor musea. Jacqueline van Leeuwen (FARO) licht het belang van een sterke missie en visie toe, put uit goede voorbeelden van missieteksten en hoe deze in de praktijk tot stand komen. Ten slotte geeft Maarten Jacobs, directeur – conservator van ’t Grom, een toelichting bij zijn museum en het proces naar een nieuwe missie voor het museum. 

Volgende bijeenkomsten

Tijdens een tweede bijeenkomst (einde maart) zal Annemie Verlinden (Cultuurloket) de verschillende aspecten van financieel beleid toelichten en concrete vragen daarover beantwoorden. In een derde bijeenkomst (einde mei) nemen we de manier waarop u rapporteert aan en omgaat met het bestuur onder de loep.

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
’t Grom, Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver (eerste bijeenkomst)
Lesgevers
Jacqueline van Leeuwen en Olga Van Oost (FARO)
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | publiekswerking
T
02 213 10 84

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...