Collegagroep Geloof in kunst

Publieksbemiddelaars in musea (en andere erfgoedorganisaties) krijgen steeds meer te maken met een publiek dat nog amper vertrouwd is met het interpreteren van taferelen, symbolen of verhalen in religieuze kunst en erfgoed. De grote uitdaging voor hen is precies om deze, veelal onbekende religieuze beeldtaal uit het verleden te koppelen aan verhalen uit de Bijbel. Of aan apocriefe verhalen en legenden waaruit kunstenaars uit het verleden inspiratie putten. Die verhalen zijn dikwijls net heel fascinerend voor een breed publiek. Een goede vertelling en een mogelijke link naar vandaag maken ze nog sprekender. 

Deze collegagroep wil ideeën, nieuwe perspectieven, methodieken en praktijkvoorbeelden rond het omgaan met geloof in kunst opzoeken en delen.

Bent u op zoek naar goede voorbeelden of werkvormen om uw publiek een dialoog met geloof in kunst te laten beleven? Schrijf u dan in voor deze eerste bijeenkomst op dinsdag 4 februari 2020 in Parcum Leuven. 

Programma 

13.00 uur: Onthaal

13.30 uur: Introductie door Hildegarde Van Genechten (FARO)

13.45 uur: Els Bloemmen en Gloria Vasquez geven een dialoogrondleiding doorheen de collectiepresentatie van Parcum

14.45 uur: ‘Van de hel naar de hemel’, de ontwikkeling van een inspirerend educatief programma voor jongeren in de Abdijsite Herkenrode (Joke Smets), het Museum de Mindere Sint-Truiden (Leen Jansen en Martijn Loix) en PARCUM Leuven (Silke Claes)

15.15 uur: Toelichting bij het Europese netwerk ‘Future for Religious Heritage’ door Marcus van der Meulen

15.30 uur: Hoe verder aan de slag met deze collegagroep?

  • Noden vanuit de groep 
  • Voorstel voor de opstart van een onderzoeksproject met partners uit het (hoger) onderwijs (Evelien Vanden Berg, Musea Brugge) en bespreking

16.00 uur: Afronding

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
PARCUM, Abdij van Park 7, 3001 Heverlee
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 25 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | publiekswerking
T
02 213 10 84

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...