Collegagroep digitale participatie

Een aantal keer per jaar treffen collega’s uit het erfgoedveld elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het thema ‘digitale participatie’. De volgende bijeenkomst van deze collegagroep is voorzien op 12 december 2019 te Brugge. In de voormiddag lichten onder meer Cluster Cultuur Stad Brugge en KOERS – het nieuwe Wielermuseum in Roeselare – hun digitale strategie en praktijken toe en is er ruimte voor vragen en uitwisseling. 

In de namiddag organiseren we – optioneel – een intensieve workshop over het inzetten van digitale toepassingen in het museum- en erfgoededucatieve werk. Want in de praktijk is het voor de meeste erfgoedorganisaties nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan om digitale toepassingen te realiseren. Wat zijn barrières in het ontwikkelproces? Welke mogelijkheden zien we? Welke stappen kunnen we nemen om beter te worden in het succesvol(ler) inzetten van digitale tools in ons werk? Deze workshop wordt begeleid door Arja van Veldhuizen, specialist cultuureducatie bij het LKCA, directeur Stadsmuseum Woerden, en gastdocent Reinwardt Academie. 

Het voormiddagprogramma is gratis. Wie blijft voor de lunch en deelneemt aan de workshop in de namiddag betaalt een kostprijs van 25 euro. OPGELET! In beide gevallen is inschrijven verplicht.

De bijeenkomst richt zich tot iedere erfgoedmedewerker die in zijn of haar functie het digitale facet als een specifieke uitdaging beschouwt: publieksmedewerkers, collectieregistrators, curators, wetenschappelijk medewerkers, digitaal strategen …

De collegagroep is een partnerschap van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, M HKA, Middelheimmuseum, M Museum Leuven, VIAA/Packed. 

Programma

9.30 uur: Onthaal met koffie en thee

10.00 uur: Verwelkoming

10.10 uur: Digitale strategie en digitale participatie in Musea Brugge, met toelichtingen over:

  • de aanpak van de digitale strategie van de nieuwe Cluster Cultuur Stad Brugge | Katrien Steelandt
  • het onderzoeksproject meertaligheid ErfgoedBrugge.be | Carolina Droogendijk
  • het project Gezellewebsite en participatie | Katrien Deroo
  • de inzet van multimedia in het vernieuwde Gruuthusemuseum | Geert Souvereyns

Aansluitend vragenronde

11.00 uur: Naar een duurzaam beeld- en databeleid in de musea ... Wat kan Vlaamse Kunstcollectie voor u doen? Pascal Ennaert, Vlaamse Kunstcollectie vzw

11.30 uur: Korte adempauze

11.40 uur: KOERS. Museum van de Wielersport: fysiek én digitaal tref- en knooppunt | Thomas Ameye, KOERS. Museum van de wielersport

12.00 uur: Bezoek Gruuthusemuseum

13.00 uur: Optioneel: vrij bezoek Stadhuis/Brugse Vrije met ErfgoedApp

Optioneel namiddagprogramma

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: Workshop over het bewust en succesvol inzetten van digitale toepassingen in functie van museum- en erfgoededucatie. Door Arja van Veldhuizen (specialist cultuureducatie bij het LKCA, daarnaast directeur Stadsmuseum Woerden, gastdocent Reinwardt Academie en freelancer).
 
In deze workshop buigen we ons over de vraag in welke mate digitale toepassingen kunnen bijdragen aan het realiseren van leerdoelen die we in het museum- en erfgoededucatief werk vooropstellen. De workshop werkt als blikopener: 

  • Wat willen we doorgaans bereiken?
  • Hoe gaan we dat vervolgens realiseren?
  • En zijn digitale toepassingen daarbij het meest geschikte middel?

Vragen die u in deze workshop aan het denken zetten, en u bewuster keuzes leren maken. Want tot voor kort was het toepassen van digitale tools op zich al 'cool', maar daar komen we nu niet meer mee weg ... Nu telt vooral of digitale tools echt betekenis toevoegen aan het educatieve werk. Aan de hand van concrete voorbeelden en een set functiekaartjes analyseren we op welke manieren we digitale tools kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door goed te onderscheiden welke (didactische) functies digitale elementen hebben in het leerproces. Zo krijgt u meer structuur in het denken over digitale toepassingen.

16.00 uur: Einde

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Zolder van het Museum Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge
Prijs
Voormiddagprogramma: gratis // lunch en namiddagprogramma: 25 euro
Meer info

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.