Collectieve opmerkzaamheid | Training

Een belangrijke kerntaak van een museum is veiligheidszorg. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op het gebied van veiligheid: hoe om te gaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal? Dit wordt vertaald en geborgd in diverse plannen zoals het BHV, CHV, het Beveiliging- en Bedrijfsnoodplan.

In zulke plannen wordt vaak vastgelegd hoe er - achteraf - gereageerd dient te worden bij calamiteiten en incidenten. Toch kan het nuttig zijn dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren, zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen.

Vanuit de filosofie voegt Art Salvage deze training over collectieve opmerkzaamheid toe aan zijn opleidingsaanbod. De training  is gebaseerd op de principes van Predictive Profiling en is geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de museale sector. De training leert u een pro-actieve beveiligingsmethodiek aan, die gericht is op het signaleren en beoordelen van afwijkend/verdacht gedrag. In deze training maakt u ook kennis met Security Questioning en Red Teaming.

Na deze training is de cursist in staat:

  • te denken vanuit het oogpunt van zijn opponent;
  • verdachte indicatoren te herkennen in relatie tot zijn werkomgeving, het museum;
  • de basisprincipes van Security Questioning te gebruiken;
  • een dreigingsassesment te maken van een mogelijk gevaarlijke situatie.

Data

  • 28 januari en 4 februari 2021
  • 1 & 8 juli 2021
  • 7 & 14 oktober 2021
  • 23 & 30 december 2021

Meer informatie over de sessie van uw keuze vindt u via de website van Art Salvage.

Praktische info

Begindatum
Prijs
350 euro
Meer info

Organisatie: Art Salvage bvba

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...