Cohesie. Meer en beter samenwerken binnen je gidsenteam | Netwerkevent

Cohesie is een term uit het Latijn, die betekent 'vastplakkend' of 'samengeperst'. Als organisatie die samenwerkt met gidsen is dit wellicht iets wat je ook beoogt:

 • gidsen die zich vastplakken aan je organisatie en aan haar missie en visie;
 • gidsen die als een samengeperst geheel werken aan het behalen van tevreden klanten.

Maar hoe doe je dat nu, die gidsen vastplakken en samenpersen? Toerisme Vlaanderen ontwikkelde hierrond nieuw materiaal voor de toolkit Kwaliteit in Gidsenwerking dat meteen ook de basis vormt voor de keynote en de verschillende inspiratiesessies van het netwerkevent voor organisatie met gidsenwerking van 2018. We ontdekken samen een manier om communicatie tussen de organisatie en de gidsen te optimaliseren en bekijken aan de hand van praktijkvoorbeelden manieren van samenwerken.

Ander nieuw materiaal in de toolkit Kwaliteit in Gidsenwerking is een infobrochure voor organisaties met gidsenwerking rond onder meer de manieren waarop zij kunnen samenwerken met gidsen en dit in de verschillende mogelijke statuten van de gidsen, met aandacht voor zowel juridische als fiscale aspecten. 

Programma

13.30 uur: Welkom en inleiding | Lies Boonen - Toerisme Vlaanderen

13.35 uur: Van moeten naar willen | Reginald Verhofstede - Gidsenhumus
Hoe kan je als verantwoordelijke van een gidsenorganisatie jouw ideeën realiseren in een sterk veranderend gidsenlandschap aan de ene kant en toch vrijheid laten aan de gidsen zodat ze zelf met ideeën komen, en hun eigen competenties spontaan inzetten voor het team, als antwoord op die veranderingen? Een model van communiceren en samenwerken waarmee je zorgt voor samenplakken en -persen van je gidsen.

14.30 uur: Reeks 1 INSPIRATIE-sessies

 • Het 'waarom' en het 'hoe' | Reginald Verhofstede - Gidsenhumus
  Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit de gidsensector zoem je dieper in op het communicatiemodel dat tijdens de plenaire sessie uit de doeken werd gedaan. In groep bekijken hoe er gecommuniceerd werd, waar het goed ging en waar het beter kon. Door naar deze voorbeelden te kijken, krijg je als deelnemer een spiegel voorgehouden en krijg je inzicht in hoe je het model ook kan toepassen in je eigen organisatie.
 • Waar liep het mis? | Barbara Struys - Gidsenhumus
  Heb je dromen en doelen voor je gidsenwerking, maar bots je soms op een muur als je verandering te weeg wil brengen? Zijn er dingen die je graag anders zou zien, maar lukt het niet om de gidsen mee te krijgen? In deze sessie gaan we aan de slag met een situatie uit jouw gidsenwerking waarin het niet liep zoals jij voor ogen had. We analyseren samen de situatie aan de hand van het aangereikte model en helpen je als deelnemer inzicht verwerven in waarom het zo liep en hoe je dit in de toekomst anders zou kunnen aanpakken.
 • Samen stappen zetten | Janien Prummel
  Wat is de beste manier om samen te werken mét de gidsen rond een nieuwe rondleiding of een nieuw project? Uit de praktijk van organisaties met een gidsenwerking hebben we diverse samenwerkingsmodellen gepuurd. Ze bieden inspiratie, reflectie en tips!
 • Alles in orde? | Anne Roucourt en Tanja Dedecker - Baker Tilly
  We kijken vanuit juridisch standpunt naar de relatie die je als organisatie kan hebben met je gidsen. Wie kan je als gids voor jouw organisatie inschakelen, in welk statuut? Welk soort overeenkomst sluit je dan wel of niet af? Kortom welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn verbonden aan het samenwerken met je gidsen? En aan welke andere 'regels' dien je je als organisatie eventueel nog te houden (o.a. op vlak van fiscaliteit en boekhouding)?

15.45 uur: Reeks 2 INSPIRATIE-sessies

 • Het 'waarom' en het 'hoe' | Reginald Verhofstede - Gidsenhummus
 • Waar liep het mis? | Barbara Struys - Gidsenhummus
 • Samen stappen zetten | Janien Prummel
 • Alles in orde? | Anne Roucourt en Tanja Dedecker - Baker Tilly

17.00 uur: Afsluitende netwerk drink (tot 18u)
 
Doelpubliek: verantwoordelijken van organisaties met gidsenwerking
Prijs:  gratis (administratiekosten van 50 EUR zullen aangerekend worden bij laattijdige annulatie - annuleren kan kosteloos tot 1 december)

Praktische info

Begindatum
Locatie
Elzenveld Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen
Prijs
Gratis (administratiekosten van 50 euro zullen aangerekend worden bij laattijdige annulatie - annuleren kan kosteloos tot 1 december)
Deelnemers
Maximum 100 deelnemers
Meer info

Organisatie & meer info: Lies Boonen - Kwaliteitscoördinator Gidsenwerking, 02 504 04 62, lies.boonen@toerismevlaanderen.be

Inschrijven kan online via deze link.

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...