Burgundian Black: zomerschool over historische recepten van zwarte kleurstoffen, inkten en verven

Burgundian Black, de zomerschool van ROOHTS (Research on the Origins Of Historical Techniques), is een achtdaags programma dat van 29 juni tot en met 7 juli 2020 wordt aangeboden door de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens deze zomerschool verwerft u de vaardigheden die nodig zijn om historische recepten die handelen over het zwart verven van textiel en het maken van zwarte pigmenten te lezen, begrijpen, interpreteren en reconstrueren.

Over het programma

De lesdagen omvatten een theoretisch ochtendgedeelte, gevolgd door praktijksessies in de namiddag. Na een algemene inleiding over historische materialen en technieken en kennisoverdracht en -interpretatie maakt u kennis met materiaaltechnisch onderzoek en analyse via bronnen en recepten die relevant zijn voor de studie van zwarte kleurstof, inkt en verf uit pre-industrieel Noordwest-Europa.

Aan de hand van theoretische cursussen verneemt u meer over recepten en protocollen, en de moeilijkheden die verbonden zijn aan het lezen en interpreteren, zoals dubbelzinnigheden met betrekking tot de procedures, materialen en de nomenclatuur van de ingrediënten. Tijdens het praktische deel van de zomerschool werkt u in duo en beoefent u verschillende technieken zoals het zwart kleuren van textiel en het maken van zwarte pigmenten. 

Als aanvulling bij de hoorcolleges en het practicum staat er ook een diner in Antwerpen en een bezoek aan de tentoonstelling Back2Black in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen op het programma.

Praktische info

Begindatum
Meer info

De zomerschool wordt mee gerealiseerd door de Universiteit van Amsterdam, Museum Hof Van Busleyden, Rijkserfgoedlaboratorium – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nederland, European Research Council / Artechne (Universiteit Utrecht), Stad Antwerpen en KU Leuven.

Interesse? Neem zeker een kijkje op de website van de UA voor meer informatie. Inschrijven kan tot 15 april.

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...