Brandveiligheid in historische gebouwen

Op 15 april 2019 houdt de wereld zijn adem in. Het onvoorstelbare is aan het gebeuren, de Notre-Dame van Parijs staat in brand. Er wordt gevreesd voor onherstelbare schade tot zelfs de volledige verwoesting van het monument. De dagen nadien wordt de schade opgemeten. De monumentale dakstructuur is volledig verdwenen evenals de vieringspits. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en konden de torens, het orgel en de meeste kunstschatten gevrijwaard blijven. De onderbouw is zwaar beschadigd, maar staat gelukkig nog overeind.

Dit dramatische voorval toont het grote belang van brandveiligheid in historische monumenten aan. Zowel goede preventieve beveiligingsmaatregelen als adequate blusprocedures en interventieplannen zijn voor het historisch erfgoed onontbeerlijk. Alle actoren in de erfgoedsector moeten zich terdege bewust zijn van de risico’s en hiervoor bereid zijn maatregelen, voorzieningen en budgetten neer te leggen.

WTA-Nederland-Vlaanderen behandelt dit thema tijdens een studiedag in het voormalige Predikherenklooster te Mechelen. Brandveiligheid in historische gebouwen wordt belicht in al zijn facetten. Er wordt nagegaan welke lessen kunnen getrokken worden uit de ramp in de Notre-Dame.

De problematiek wordt ook vanuit een theoretisch standpunt benaderd. Hierbij wordt nagegaan of en hoe de huidige normen kunnen toegepast worden bij historisch erfgoed. Verder zullen er bijdragen zijn die de aanpak van de overheid en de visie van de brandweer weergeven. Er wordt ook aandacht besteed aan de gebruikers van het gebouw en welke maatregelen kunnen genomen worden ter vrijwaring van het gebouw zelf en de aanwezige kunstschatten. Tot slot worden enkele cases van brandschade en de heropbouw na brand besproken.

Programma

9.00 uur: Ontvangst en registratie

9.35 uur: Welkom en opening

  • Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen
  • Kris Brosens, Triconsult, dagvoorzitter

9.45 uur: Notre-Dame Paris. What can we learn after the disaster? | Pascal Liévaux, French Ministry of Culture, Paris

10.15 uur: Brandveiligheid in monumenten. Basisbegrippen en rekenmogelijkheden | Tom Molkens, KU Leuven & Sweco/StuBeCo

10.45 uur: Koffie- en theepauze

11.15 uur: Hoe helpt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de monumenteneigenaar uit de brand? | Renate Van Leijen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

11.45 uur: Uitreiking & Presentatie WTA NL-VL studieprijs 2019

12.15 uur: Lunch

12.55 uur: Algemene ledenvergadering (alleen voor leden WTA)

13.30 uur: Rondleiding Predikherenklooster

14.15 uur: Prescriptieve wetgeving versus een performance based aanpak ... | Dieter Brants, PgD Fire Safety Engineering, Brandweer Leuven

14.45 uur: Vochtschade na brand: de casus van de Elleboogkerk in Amersfoort | Barbara Lubelli, TU Delft

15.15 uur: Koffie- en theepauze

15.45 uur: Brandveiligheid in de Antwerpse kathedraal, een veelomvattend plan | Luc Coremans, preventieadviseur O.L.V. Kathedraal Antwerpen

16.15 uur: Metselwerk, gewelven en brand | André de Prouw, Constructiebureau De Prouw

16.45 uur: Vragenronde en afsluiting

17.00 uur: Drankje ten afscheid

Praktische info

Begindatum
Locatie
Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen
Prijs
160 euro (niet-WTA-leden), 120 euro (ICOMOS leden), 100 euro (WTA-leden), 20 euro (studenten)
Meer info

Organisatie: Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg

Meer info over het programma en de inschrijfprocedure vindt u via deze link.

Elders op FARO

Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.