Brandsymposium | Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!

Op 9 december organiseert de Nederlandse netwerkgroep Brandweererfgoed het symposium ‘Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!’. 

Tijdens dit symposium wordt kennis en informatie gedeeld over het zo brandveilig mogelijk verduurzamen van erfgoedlocaties. Verduurzamen van erfgoedlocaties als monumenten en collectiebeherende instellingen doen we omdat we ons erfgoed willen behouden én toekomstbestendig willen maken. Het toepassen van nieuwe, duurzame energiebronnen – zoals waterstof, zonnepanelen en Lithium-ion accu’s – en isoleren gebeurt al en ook steeds vaker op erfgoedlocaties. Aandacht voor brandveiligheid is daarbij belangrijk.

Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij de brandveiligheidszorg voor cultureel erfgoed. Het richt zich op professionals uit de erfgoedsector, de brandweer, gemeenten en brandveiligheidsadviseurs. Het brengt hen bijeen en biedt de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Voor deelname aan deze bijeenkomst is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lekkers

13.30 uur: 

  • Welkom door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Inleiding op programma door dagvoorzitter | Herman Meuleman, Secretaris, Veiligheidsregio Twente
  • Brand door Lithium-ion accu’s | Robert van den Ende, Brandonderzoeker, Veiligheidsregio Haaglanden 
  • Lithium-ion accu’s: waar en hoeveel in het museum? | Marc Bongaarts, Hoofd Behoudstechniek/CHV, Stedelijk Museum Amsterdam
  • Verduurzamen en erfgoed: wat betekent dat voor de brandweer? | Nils Rosmuller, Lector Energietransitie, Brandweer Academie / Instituut Fysieke Veiligheid
  • Verwarmen van een monumentale kerk met waterstof | Edwin Tazelaar, Technische Directeur, Hymatters; Peter Koelewijn, Bouwmanager, Stichting Eusebius Arnhem en Joram Gielbert, Specialist omgevingsveiligheid, Veiligheidsregio Gelderland Midden

15.15 uur: Pauze

15.45 uur: 

  • Isolatiematerialen en brandgedrag | Marc Stappers, Bouwfysisch specialist, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rudolf van Mierlo, Adviseur brandveiligheid, DGMR
  • Zonnepanelen en brandveiligheid | Joost Ebus, Onderzoeker, Instituut Fysieke Veiligheid en Wim Borsboom, Branchemanager, Techniek Nederland
  • Discussie/vragen o.l.v. dagvoorzitter

17.00 uur: Netwerkborrel

Praktische info

Begindatum
Locatie
Eusebiuskerk, Kerkplein 1, 6811 EB Arnhem
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan via deze link.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...