BHV-CHV niveau 2 | Training

Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade aan uw collectie te voorkomen. In het meest ideale geval treden twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én moet er duidelijkheid zijn over wie welk verantwoordelijkheden en taken heeft.

Een belangrijk onderdeel van deze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten zijn immers belangrijke kerntaken van erfgoedinstellingen zoals musea. 

Hoe omgaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal? Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Collectieve opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum.

De deelnemers zullen na deze twee dagen:

  • In staat zijn om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.
  • Kennis hebben over wat wel en niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit
  • Inzicht hebben in de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het BHV- en CHV-team.
  • Praktisch geoefend zijn in het handelen met objecten die ofwel nat, beroet of beschimmeld zijn.

Tijdens deze trainingsdagen worden er verschillende opdrachten voorgelegd, zoals een Table-Top, een Hands-onoefening met objecten en een buitenoefening met de kijkwijzer.

Data

  • 4 & 11 maart 2021
  • 2 & 9 september 2021
  • 2 & 9 december 2021

Meer informatie over de sessie van uw keuze vindt u via de website van Art Salvage.

Praktische info

Begindatum
Prijs
700 euro
Meer info

Organisatie: Art Salvage bvba

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...