BHV-CHV niveau 1 | Training

Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade aan uw collectie te voorkomen. In het meest ideale geval treden twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én moet er duidelijkheid zijn over wie welk verantwoordelijkheden en taken heeft.

Een belangrijk onderdeel van deze BHV-CHV training is collectieve opmerkzaamheid. Veiligheidszorg en het voorkomen van calamiteiten zijn immers belangrijke kerntaken van erfgoedinstellingen zoals musea. 

Hoe omgaan met brand, wateroverlast, vandalisme of diefstal? Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident juist kan worden voorkomen. Collectieve opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbehouden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het museum.

De deelnemers hebben na deze dag:

  • Inzicht in het begrip' collectieve opmerkzaamhei'd gebaseerd op de principes van predictive profiling.
  • Kennis over wat wel en niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit.
  • Inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het BHV- en CHV-team.

Er wordt tijdens deze training een Table-Top opdracht uitgevoerd.

Data

  • 25 februari 2021
  • 20 mei 2021
  • 26 augustus 2021
  • 25 november 2021

Meer informatie over de sessie van uw keuze vindt u via de website van Art Salvage.

Praktische info

Begindatum
Prijs
350 euro
Meer info

Organisatie: Art Salvage bvba

Elders op FARO

In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange