Beleidsplanning | Digitale transformatie en digitale maturiteit bij beleidsplanning

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. U zal dus weer informatie moeten verzamelen, een SWOT maken en doelstellingen moeten formuleren.

FARO ondersteunt u bij dit proces met een dossier op de Erfgoedwijzer. De bijhorende webinarreeks van acht modules licht de verschillende onderdelen van het beleidsplanningsproces verder toe en vult de informatie uit de Erfgoedwijzer aan met concrete praktijkvoorbeelden. Elke module herhalen we eenmaal. U kunt dus zelf uw programma uitstippelen. Let op: u moet zich voor elk webinar wel apart inschrijven.

Digitale transformatie en digitale maturiteit bij beleidsplanning

Programma: 9.30 - 11.00 uur

Digitalisering heeft een steeds grotere impact in de samenleving, en dus ook in de cultureel-erfgoedsector. De Vlaamse overheid ontwikkelde de afgelopen jaren een visie op de digitale transformatie van de sector, en heeft een aantal verwachtingen op dit vlak. Alhoewel organisaties beseffen dat digitalisering een aspect is waarmee ze rekening moeten houden, blijft het voor velen moeilijk om dit op een gepaste manier te doen en daarbij door de bomen het bos te blijven zien.

In deze korte webinar bespreken we de speerpunten die Vlaamse overheid centraal stelt m.b.t. de digitale transformatie van de cultuursector, en geven we een stand van zaken van de lopende initiatieven met een mogelijke impact. We bespreken ook hoe organisaties de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit bij hun beleidsplanning kunnen gebruiken. Die helpt om zowel de sterktes als de zwaktes van hun (digitale) werking in kaart te brengen. Tot slot staan we stil bij de dienstverlening m.b.t. digitaal-erfgoedprocessen die meemoo aan cultureel-erfgoedorganisatie aanbiedt.

Doelgroep: trekkers van beleidsplanningstrajecten en leden van interne planningsteams die op zoek zijn naar heldere informatie over hoe ze in hun beleidsplan de brug kunnen slaan naar digitalisering.

Tarieven

Deze webinars uit de reeks 'Beleidsplanning' zijn gratis voor erfgoedorganisaties die een aanvraag voorbereiden voor de komende subsidieronde.

Andere tarieven:

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 20 euro per webinar. Vanaf drie webinars betaalt u 15 euro per webinar.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 15 euro per webinar. Vanaf drie webinars betaalt u 10 euro per webinar. Dit kortingstarief geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Microsoft Teams
Lesgevers
Rony Vissers (meemoo)
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...