Behoud, beheer en ontsluiting | Ruïnes, bouwstenen van de tijd

Ruïnes, gehavend en onvolledig bewaard, roepen vragen op: wat zijn ze ooit geweest, en door wie, hoe en waarom werden ze gebouwd? Welke technieken en materialen werden gebruikt?

Door hun onvolledigheid hebben ruïnes een grote aantrekkingskracht. Het zijn ankerplaatsen van verhalen, klein of groot. De raadselachtige sfeer zet aan tot nadenken en verwondert. De ruïnes in ons landschap en stedelijk weefsel zijn de poorten tot het verleden. Het zijn voor jong en oud ijkpunten, die niet alleen het verleden oproepen. Ze helpen bij het schrijven van nieuwe verhalen.

Monumentenwacht en Abdijmuseum Ten Duinen trekken de dialoog op gang

Het koesteren, het behoud en beheer en de ontsluiting van ruïnes is niet eenvoudig. Hun oorspronkelijke functie is weg. Ze vragen een andere benadering en zijn sterk onderhevig aan allerlei krachten (mens en natuur) binnen onze snel evoluerende maatschappij. Om een groter draagvlak te bekomen voor deze stille, kwetsbare getuigen van de tijd, slaan Monumentenwacht en het Abdijmuseum Ten Duinen de handen in elkaar. In samenwerking met plaatselijke partners verkennen ze de mogelijkheden om op deze verlaten plaatsen met de beheerders en het brede publiek in dialoog te gaan. Samen met Herita zullen de partners na afloop van het traject de resultaten verduurzamen.

Behoud, beheer en ontsluiting | Programma

De ruïnes van de Duinenabdij zijn slechts een schim van het grootse geheel dat de abdij ooit was. Het beheer en de ontsluiting van de archeologische site vergt tot op vandaag grote inspanningen. We blikken terug op ingrepen uit het verleden en kijken ook al even in onze glazen bol, want wat brengt de toekomst voor deze ruïnes?

19.00 uur: Verwelkoming en inleiding | Monumentenwacht & Abdijmuseum Ten Duinen

19.30 uur: Bezoek aan de ruïnes van de abdijsite Ten Duinen met aandacht voor behoudstechnieken, beheer en ontsluiting | Alexander Lehouck (archeoloog Abdijmuseum Ten Duinen) & Monumentenwacht

20.30 uur: Behoud, beheer en ontsluiting van de abdijsite Ten Duinen | Nele Goeminne (Monumentenwacht Archeologie), Alexander Lehouck en Dirk Vanclooster (directeur Abdijmuseum Ten Duinen)

21.30 uur: Napraten met een drankje & hapje

22.00 uur: Einde

Meer weten over de volledige lezingenreeks 'Ruïnes, bouwstenen van de tijd'? Klik hier

 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde
Prijs
Gratis
Meer info

Om praktische redenen is inschrijven verplicht. Wees er snel bij! Stuur ten laatste drie dagen vóór de activiteit een mail naar abdijmuseum@koksijde.be. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en met hoeveel personen je zal aanwezig zijn. Pas na het ontvangen van een positieve bevestigingsmail ben je zeker van je deelname.

Info & contact: Abdijmuseum Ten Duinen, 058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Welke vakman of -vrouw beroert (nog steeds) uw hart? Van wie kreeg u de kans iets te leren? Grijp deze ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...