Basiscursus participatie in archieven

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en dus ook een kernopdracht voor archieven. De grote vraag is natuurlijk: hoe begint u eraan? En wat is allemaal mogelijk? Wat kan het opleveren? FARO gaat samen met Archiefpunt en met u op zoek.

In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk van enkele archiefinstellingen die al op participatie hebben ingezet. Op basis van ons dossier op de Erfgoedwijzer én concrete plaatsbezoeken bij collega’s, ervaart u zelf wat participatie voor uw eigen archief kan betekenen. U wisselt uw ervaringen uit met de andere deelnemers en leert zo ook van elkaar.

Bestemd voor iedereen die werk wil maken van participatie voor en achter de schermen van archieven en daar nog geen ervaring mee heeft, zoals medewerkers behoud en beheer, onderzoekers of registratoren. We gaan er namelijk van uit dat alle erfgoedprocessen participatief kunnen worden aangepakt. (Later in het najaar van 2022 organiseren we nog een specifieke editie voor erfgoedcellen.)

Programma

30 augustus 2022 | Wat is participatie? (Webinar, 9.30 - 12.00 uur)

Tijdens dit introductiewebinar vertellen we u meer over de achtergronden van participatie en welke soorten participatie er bestaan. We illusteren ons verhaal aan de hand van concrete voorbeelden uit archieven.

9.30 uur: Waarom staat participatie hoog op de erfgoedagenda?
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Werken met de participatieladder

8 september 2022 | De doelen van participatie (Plaatsbezoek Liberas Gent, 10.00 - 16.00 uur)

Op deze dag komen de volgende Gentse cases aan bod:

 • Liberas, Participatief werken met persoons-, verenigings- en bedrijfsarchief 
 • Amsab-ISG, Participatie is niet van gisteren
 • Archief Gent, Collectie van de Gentenaar

10.00 uur: Waarom kiest u voor een participatief traject?
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Bespreking visie en meerwaarde van participatie 
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Hoe bepaalt u de doelen voor uw participatief traject?
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: Verdieping van de dagthema’s aan de hand van concrete cases.

15 september 2022 | Hoe zet u een participatief traject op? (Plaatsbezoek Rijksarchief Antwerpen, 10.00-16.00)

Op deze dag komen de volgende cases aan bod:

 • Rijksarchief Antwerpen over project ‘Dwaallichten’
 • Vlaams Architectuurinstituut over project ‘Wiki Women Design’
 • Stadsarchief Mechelen en Dienst Diversiteit Stad Mechelen over project ‘Op zoek naar een gedeeld verleden’.

10.00 uur: Wie betrekt u bij uw participatief traject?
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Visie en doelgroepen van participatie
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Welke werkvormen gaat u inzetten bij uw participatief traject?
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: Verdieping van de dagthema’s aan de hand van concrete cases

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 185 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 140 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, Liberas Gent en Rijksarchief Antwerpen
Lesgevers
Hildegarde Van Genechten, Jacqueline van Leeuwen, Jelena Dobbels (FARO)
Prijs
185 euro (standaard)
140 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...