Basiscursus participatie

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en bovendien een opdracht voor álle medewerkers in de organisatie. Alle erfgoedprocessen kunnen immers participatief worden aangepakt. De grote vraag is natuurlijk: hoe begint u eraan? En wat is allemaal mogelijk? Wat kan het opleveren?

In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk. Op basis van ons dossier op de Erfgoedwijzer én concrete plaatsbezoeken bij collega’s, ervaart u zelf wat participatie voor uw eigen praktijk kan betekenen. U wisselt uw ervaringen uit met de andere deelnemers en leert zo ook van elkaar.

Programma

27 januari 2022, 9.30 - 12.00 uur | Webinar: wat is participatie?

Tijdens dit introductiewebinar vertellen we u meer over de achtergronden van participatie en welke soorten participatie er bestaan. We illusteren ons verhaal aan de hand van concrete voorbeelden.

9.30 uur: Waarom staat participatie hoog op de erfgoedagenda?
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Werken met de participatieladder
12.00 uur: Einde

31 januari 2022, 10.00 - 16.00 uur (plaatsbezoek, Stadsmuseum Lier) | De doelen van participatie

10.00 uur: Waarom kiest u voor een participatief traject?
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Bespreking visie en meerwaarde van participatie door de casus waar we te gast zijn
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Hoe bepaalt u de doelen voor uw participatief traject?
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: Verdieping van de dagthema’s aan de hand van een grotere en een kleinere casus
16.00 uur: Einde

10 februari 2022, 10.00 - 16.00 (plaatsbezoek, Red Star Line Museum) | Hoe zet u een participatief traject op?

10.00 uur: Wie betrekt u bij uw participatief traject?
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Visie en doelgroepen van participatie in de casus waar we te gast zijn
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Welke werkvormen gaat u inzetten bij uw participatief traject?
14.00 uur: pauze
14.15 uur: Verdieping van de dagthema’s aan de hand van een grotere en een kleinere casus
16.00 uur: Einde

NB. Later in het voorjaar van 2022 organiseren we nog een specifieke editie voor archieven, samen met Archiefpunt, waarbij er plaatsbezoeken in archieven worden georganiseerd.

Doelgroep: deze basiscursus is bestemd voor iedereen die werk wil maken van participatie voor en achter de schermen en daar nog geen ervaring mee heeft. Medewerkers behoud en beheer bijvoorbeeld, onderzoekers in erfgoedorganisaties of registratoren: we gaan er namelijk van uit dat alle erfgoedprocessen participatief kunnen worden aangepakt! 

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 185 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 140 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Stadsmuseum Lier
Red Star Line Museum Antwerpen
Lesgevers
Hildegarde Van Genechten en Jacqueline van Leeuwen (FARO)
Prijs
185 euro (standaard)
140 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...