Basiscursus leren waarderen

Wil u aan de slag met waarderen? Dan biedt deze basiscursus u de ideale start. In drie sessies leren we u de kneepjes van het vak. We reiken u praktische methodieken aan, en illustreren het verhaal met vele voorbeelden uit de praktijk. Na de reeks gaat u naar huis met een concreet plan van aanpak voor uw eigen waarderingstraject.

Doelgroep: medewerkers van collectiebeherende organisaties die een waarderingstraject wensen op te starten.

Programma

Elke sessie start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Sessie 1, 27 mei 2022 | Waarderen op objectniveau

De eerste sessie staat in het teken van waarderen op objectniveau. Al zoomen we wel eerst even uit. We starten namelijk met een stand van zaken over waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Samen bekijken we voor welke doeleinden waarderen kan worden ingezet, met het oog op een duurzame cultureel-erfgoedwerking. Vervolgens leren we stapsgewijs een object waarderen aan de hand van enkele oefeningen, individueel en in groep. Ten slotte stellen we samen een waardenstelling op. 

Sessie 2, 10 juni 2022 | Waarderen op deelcollectieniveau

Deze sessie staat in het teken van waarderen op deelcollectieniveau. We stellen verschillende handleidingen en tools aan u voor en helpen u om de meest geschikte handleiding te kiezen. We bekijken hoe u een collectie kan opdelen in deelcollecties. We waarderen een deelcollectie op locatie in functie van de prioriteiten van de preventieve conservering. 

Sessie 3, 17 juni 2022 | Participatie en communicatie in een waardering

We bepalen de stakeholders die we willen betrekken en onderzoeken in welke fase(s) we hen bij het proces willen betrekken. Verder passen we de communicatierichtlijnen toe over het eigen traject. We reflecteren over struikelblokken en hoe u die kan wegwerken of ontwijken. Aan de hand van scenario’s werken we een waardering uit met behulp van participatieve methodes. We eindigen met het bespreken van de basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject. 

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 60 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 40 euro per dag. Dit kortingstarief geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)
Prijs
60 euro (standaard)
40 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange