Basiscursus informatiebeheer voor objectencollecties

Erfgoedbeheerders beheren niet alleen collecties, maar ook een schat van daarmee verbonden contextuele informatie. Om optimaal voor een collectie te zorgen, moet een erfgoedbeheerder best goed weten welke voorwerpen tot die collectie behoren, waar ze zich bevinden en in welke materiële staat ze zijn. 

Daarnaast moeten erfgoedbeheerders zich regelmatig verantwoorden tegenover hun bestuur of een subsidiegever, bijvoorbeeld over de waarde of het eigendomsstatuut van de collectie. Ook worden steeds meer ‘producten’, zoals tentoonstellingen, educatieve programma’s, websites en publicaties ontwikkeld om erfgoedcollecties voor het brede publiek te ontsluiten. Met andere woorden: om snel en efficiënt vragen over de collectie te kunnen beantwoorden, moet de registratie en documentatie piekfijn in orde zijn.

Deze basiscursus Informatiebeheer van objectencollecties helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren. Na deze cursus kunt u:

 • een strategie bepalen om informatie over uw collectie op een duurzame manier te beheren;
 • uw weg vinden tussen de bestaande standaarden en richtlijnen en ze toepassen op uw werk;
 • praktisch aan de slag door het erfgoed te registreren, te fotograferen en te nummeren;
 • uw depot efficiënt beheren en toetsen of de informatie over de collectie (nog) up-to-date is.

De focus van deze basiscursus ligt op informatieoverdracht, maar u krijgt ook ruim de gelegenheid om de opgedane kennis toe te passen tijdens oefeningen en praktische workshops.

Tijdens deze cursus leert u niet met een specifiek softwareprogramma werken. De inhoud is wel bruikbaar voor alle beschikbare collectiebeheersystemen.

Doelgroep: medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen die de registratie van erfgoedobjectenen de informatie errond (bruiklenen, restauraties …) verzorgen. Deze cursus gaat niet in op informatiebeheer voor archieven en erfgoedbibliotheken. Geen voorkennis vereist.

Programma

Dag 1: 17 januari 2023, 10.00 tot 16.00 uur | FARO, Brussel

 • Registratie en documentatie: wat, waarom, wie, hoe? (interactief, incl. zelftest)
 • Informatieplan
 • Standaarden – deel 1: Standaarden voor een digitale infrastructuur
 • Workshop objectfotografie

Dag 2: 24 januari 2023, 10.00 tot 16.00 uur | FARO, Brussel

 • Standaarden – deel 2: Standaarden voor inhoud, vorm en organisatie van de digitale registratie (incl. oefening basisregistratie en collectiebeschrijving)
 • Keuze van een collectiebeheersysteem
 • Workshop nummeren van objecten en documenten

Dag 3: 31 januari 2023, 10.00 tot 16.00 uur | Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

 • Verpakkings- en standplaatscodes toekennen (incl. oefening)
 • Standplaats- en conditiecontrole
 • Steekproeven
 • Informatiebeheer buiten het collectiebeheersysteem
 • Depotbezoek

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 180 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 120 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
 • De facturatie gebeurt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel en Provinciaal Erfgoedcentrum Ename, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde
Lesgevers
Tine Hermans (FARO), Bram Wiercx (FARO), Charles Strijd (fotograaf), Bart Bosmans (Departement CJM), Lien Lombaert (Provincie Oost-Vlaanderen)
Prijs
180 euro (standaard)
120 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 12 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Organisatie: Departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Op dinsdag 16 mei 2023 wordt u verwacht voor een Groot Onderhoud dat qua urgentie en relevantie zijn gelijke niet ...
Kan uw museum, archief of erfgoedbibliotheek materialen in stock missen? Bied ze dan aan aan getroffen erfgoedorganisaties in Oekraïne. Op ...