Basiscursus informatiebeheer voor erfgoedcollecties

Erfgoedbeheerders beheren niet alleen collecties, maar ook een schat aan contextuele informatie die ermee verbonden is. Om optimaal voor een collectie te zorgen, moet een erfgoedbeheerder best goed weten welke voorwerpen tot die collectie behoren, waar ze zich bevinden en in welke materiële staat ze zijn. 

Daarnaast moeten erfgoedbeheerders zich regelmatig verantwoorden tegenover hun bestuur of een subsidiegever, bijvoorbeeld over de waarde of het eigendomsstatuut van de collectie. Ook worden steeds meer ‘producten’, zoals tentoonstellingen, educatieve programma’s, websites en publicaties ontwikkeld om erfgoedcollecties voor het brede publiek te ontsluiten. Met andere woorden: om snel en efficiënt vragen over de collectie te kunnen beantwoorden, moet de registratie en documentatie piekfijn in orde zijn.

Deze basiscursus Informatiebeheer van erfgoedcollecties helpt u van start te gaan met uw eigen registratie of uw bestaande registratie te optimaliseren. Na deze cursus kunt u:

 • een strategie bepalen om informatie over uw collectie op een duurzame manier te beheren;
 • uw weg vinden tussen de bestaande standaarden en richtlijnen en ze toepassen op uw werk;
 • praktisch aan de slag door het erfgoed te registreren, te fotograferen en te nummeren;
 • uw depot efficiënt beheren en toetsen of de informatie over de collectie (nog) up-to-date is.

De focus van deze basiscursus ligt op informatieoverdracht, maar u krijgt ook ruim de gelegenheid om de opgedane kennis toe te passen tijdens oefeningen en praktische workshops. Tijdens deze cursus leert u niet met een specifiek softwareprogramma werken. De inhoud is wel bruikbaar voor alle beschikbare collectiebeheersystemen.

Doelgroep: medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen die de registratie van een erfgoedcollectie en de informatie errond (bruiklenen, restauraties …) verzorgen. Geen voorkennis vereist.

Programma

Dag 1: 9 september 2021, 10.00 - 16.00 uur | FARO, Brussel

 • Registratie en documentatie: wat, waarom, wie, hoe? (interactief, incl. zelftest)
 • Informatieplan
 • Standaarden – deel 1: standaarden voor een digitale infrastructuur
 • Workshop objectfotografie

Dag 2: 16 september 2021, 10.00 - 16.00 uur | FARO, Brussel

 • Standaarden – deel 2: standaarden voor inhoud, vorm en organisatie van de digitale registratie (incl. oefening basisregistratie en collectiebeschrijving)
 • Keuze van een collectiebeheersysteem
 • Workshop nummeren van objecten en documenten

Dag 3: 23 september 2021, 10.00 - 16.00 uur | Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

 • Verpakkings- en standplaatscodes toekennen (incl. oefening)
 • Standplaats- en conditiecontrole
 • Steekproeven
 • Informatiebeheer buiten het collectiebeheersysteem
 • Depotbezoek

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 180 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 120 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • De facturatie gebeurt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
 • Meer info over de gehanteerde tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel en Provinciaal Erfgoedcentrum Ename, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde
Lesgevers
Tine Hermans (FARO), Bram Wiercx (FARO), Charles Strijd (fotograaf), Bart Bosmans (Departement CJM), Lien Lombaert (Provincie Oost-Vlaanderen)
Prijs
180 euro (standaard)
120 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 11 deelnemers
Meer info

Organisatie: Departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Provincie Oost-Vlaanderen

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...