Basiscursus immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed zijn hedendaagse praktijken en gewoonten, met wortels in het verleden, die we willen doorgeven aan toekomstige generaties. Denk maar aan het begin van de lente vieren, de vaardigheden van de lepelsnijder en de verteller, spaghetti en tajine maken volgens aloud familierecept of de Argentijnse tango dansen. Het is een levende vorm van erfgoed, die verandert naarmate de tijden veranderen.

Wilt u graag meer weten over het beleid rond immaterieel erfgoed? Bent u geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor u en uw (collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Bent u op zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan?

Dan is deze basiscursus iets voor u! We rekenen hierbij ook op uw input. In elk onderdeel is er tijd en ruimte voorzien voor interactie tussen de deelnemers.

Na deze cursus:

 • hebt u inzicht in de context, terminologie en beleid van immaterieel erfgoed;
 • hebt u kennis, o.a. via een aantal praktische, inspirerende cases, over hoe u immaterieel erfgoed kunt integreren in de verschillende functies van erfgoedzorg;
 • kunt u reflecteren over welke kansen, uitdagingen en spanningsvelden verbonden zijn aan immaterieel erfgoed;
 • hebt u (basis)inzicht in groepsdynamica;
 • weet u wat u als erfgoedwerker kunt betekenen bij het ondersteunen van het borgen van immaterieel erfgoed.

Voor erfgoed- en andere professionals die inzicht willen krijgen in immaterieel erfgoed. U heeft zin om ermee aan de slag te gaan en om met anderen gedachten en ervaringen uit te wisselen.

Deze cursus is een initiatief van FARO i.s.m. Werkplaats immaterieel erfgoed

Programma

Woensdag 10 november 2021, 9.30 - 11.30 uur | Online, via Zoom

Sessie met focus op de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco (2003). Hoe en waarom is ze ontstaan? Welke impact heeft ze in de praktijk? Wat is de stand van zaken anno 2021?

9.30 uur: Inleiding en kennismaking
10.00 uur: Hoe en waarom ontstaat de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed?
10.20 uur: De basisprincipes van immaterieel cultureel erfgoed
10.40 uur: Pauze
10.50 uur: De werking van de conventie vandaag en morgen

Donderdag 18 november 2021, 10.00 - 16.00 uur | Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel

Borgen van immaterieel erfgoed in: what’s in a name? En wat betekent het in de erfgoedpraktijk in Vlaanderen?

In deze sessie kijken we naar het beleid in Vlaanderen rond immaterieel erfgoed en naar de verschillende (beleids)instrumenten die in Vlaanderen ingezet worden ter ondersteuning van immaterieel erfgoed en de betrokken gemeenschappen. U maakt ook kennis met de werking van Werkplaats immaterieel erfgoed en andere spelers die actief zijn op dit terrein. Nadien gaan we dieper in op het borgen van immaterieel erfgoed. 

10.00 uur: Het beleid in Vlaanderen en de verschillende (beleids)instrumenten
10.45 uur: Het veld: welke organisaties werken rond immaterieel erfgoed? 
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Kennismaking met immaterieelerfgoed.be 
12.00 uur: Introductie: borgen. Erfgoedzorg voor levend erfgoed.
12.30 uur: Pauze
13.00 uur: Diverse manieren om te borgen: functies van erfgoedwerking als leidraad
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: Praktijkvoorbeeld 
15.15 uur: Samenvatting, tijd voor vragen en afronding

Woensdag 8 december 2021, 9.30 - 11.30 uur | Online, via Zoom

Sessie over immaterieel erfgoed in de samenleving, met een focus op ethiek en duurzaamheid

Aan de hand van verschillende voorbeelden verkennen we samen voor welke uitdagingen immaterieel erfgoed vandaag staat in de samenleving. Hoe gaan erfgoedgemeenschappen om met veranderingen of diversiteit? Vormt een erfgoedgemeenschap altijd een harmonieus geheel? Wat is de invloed van toerisme of commercialisering? Welke ethische vraagstukken en wettelijke grenzen komen er kijken bij dit levende erfgoed? Vervolgens bekijken we hoe verschillende facetten van duurzaamheid met immaterieel-erfgoedpraktijken samengaan.

9.30 uur: Inleiding
9.45 uur: Actuele kansen en uitdagingen bij immaterieel erfgoed 
10.20 uur: Pauze
10.30 uur: Immaterieel erfgoed en duurzaamheid
11.00 uur: Praktijkgetuigenis en ervaringsuitwisseling

Maandag 20 december 2021, 10.00 - 16.00 uur | FARO, Brussel

In deze sessie duiken we in de wondere wereld van de groepsdynamica. Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen verkennen we welke fasen een groep doorloopt, welke patronen er zijn en wat u zelf als begeleider kunt doen om die dynamiek te beïnvloeden. Aan de hand van verhalen uit de praktijk en onze eigen ervaringen scherpt u uw vaardigheden als groepsbegeleider aan.

10.00 uur: De rollen van ICE-werkers: een eerste verkenning
10.45 uur: Groepsdynamica aan de lijve ondervinden: een ervaringsgerichte oefening
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Basiselementen uit de groepsdynamica
12.00 uur: Starten met een groep, hoe doet u dat?
12.30 uur: Pauze
13.00 uur: Aan de slag met een bestaande groep: hoe neemt u positie in?
14.00 uur: Pauze
14.15 uur: Wat doet u als het moeilijk wordt en de meningen uiteen lopen?
15.00 uur: Wrap up van de dag: wat typeert de houding van een groepsbegeleider?

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 150 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 100 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Zoom
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
WIE, Grondelstraat 152, 1070 Anderlecht
Lesgevers
Jacqueline van Leeuwen en Elien Doesselaere (FARO); Sarah Kaerts, Jana Kerremans en Jorijn Neyrinck (WIE)
Prijs
150 euro (standaard)
100 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur immaterieel erfgoed | communicatiemanager
T
02 213 10 78

Elders op FARO

Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...