Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 4 | Digital storytelling in de zorg

Vooraf: coronamaatregelen 

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Over de vorming

Digital storytelling is een methodiek die gebruikmaakt van software of applicaties om verhalen te vertellen. De meeste digitale verhalen focussen, net zoals traditionele verhalen, op een specifiek onderwerp en worden verteld vanuit een bepaalde invalshoek. Digitale verhalen bestaan meestal uit een combinatie van digitale beelden, tekst, opgenomen audio-, video- en/of muziekfragmenten.

In de cultureel-erfgoedsector hebben we ervaring met digital storytelling als educatieve tool of voor het vertellen van historische verhalen. Ook in de zorgsector worden digitale verhalen gebruikt om aan patiënten, zorgverleners en mantelzorgers een stem te geven waardoor hun welzijn wordt verbeterd. Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan methodes om een persoon met beginnende dementie te ondersteunen bij het vertellen van zijn of haar levensverhaal.

Deelnemers aan een workshop digital storytelling wordt getoond hoe ze, met digital storytelling als methodiek, kunnen werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners. We starten met een inleiding tot digital storytelling. Daarna overlopen we aan de hand van concrete projecten hoe digital storytelling wordt ingezet binnen de zorgsector en hoe er daarbij wordt samengewerkt met archieven, bibliotheken en musea. Ten slotte tonen we hoe u zelf een activiteit kan organiseren en gaan we aan de slag met software en apps die u daarbij kan gebruiken.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen die een aanbod i.s.m. de zorgsector willen ontwikkelen.

Geen voorkennis nodig.

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject ‘Cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn 2020’. Dit modulair vormingstraject zoomt in op het inzetten van cultureel-erfgoedcollecties voor het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen en gemeenschappen.

Praktisch: dinsdag 8 september 2020, 10.00 - 15.30 uur.

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, Brussel.
Lesgevers
Bart De Nil
Prijs
50 euro, syllabus en lunch inbegrepen.
Deelnemers
Maximum 15 deelnemers. De cursus zal niet doorgaan bij minder dan 6 deelnemers.
Meer info

Inschrijven kan online via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
T
02 213 10 87

Elders op FARO

Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...