Asbest blootgesteld. Museum best practices

In 2014 werd een ‘asbestafbouwplan' goedgekeurd met als doel België asbestveiliger te maken tegen 2040. Maar wat met de museumsector die asbesthoudende objecten in collecties conserveert en als te bewaren erfgoed beschouwt? Daarom organiseerden ETWIE, Industriemuseum en FARO in 2019 een brainstormmoment over 'asbest in musea', een theoretische benadering over hoe musea kunnen ondersteund worden bij bewaring van objecten uit asbest.

In 2020 is het War Heritage Institute aan zet. Het WHI wil de erfgoedsector in België mee helpen sensibiliseren over het gevaar van schadelijk erfgoed en het gebruik van gevaarlijke producten in museumcollecties. Een museumorganisatie is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en publiek.

De bewustwording van het beheer van zogenaamde gevaarlijke materialen in een museumomgeving is vrij recent. Inderdaad worden al decennialang museumvoorwerpen die schadelijke stoffen (bijvoorbeeld asbest) of radioactieve elementen (in de wereld van de luchtvaart) bevatten, opgeslagen, behandeld en tentoongesteld zonder dat de nodige beschermende maatregelen voor het personeel of zelfs bezoekers werden genomen. Naast de objecten zelf werden ook uiteenlopende gevaarlijke producten gebruikt in de strijd tegen motten, verschillende insecten, schimmels ... in musea.

Of het nu gaat om een gebrek aan kennis of mogelijkerwijs om schuldige nalatigheid, de langetermijngevolgen voor mens en omgeving kunnen nefast zijn. Het WHI wil zijn expertise delen die het opbouwde bij het verplaatsen en tentoonstellen van militaire museumobjecten, vervaardigd uit 100% asbest. Daarom organiseert het WHI op 23 november 2020 een symposium over het management van gevaarlijk erfgoed met praktijkgerichte voorbeelden uit eigen collectie en uit het bredere Belgische museumveld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • gevaarlijk erfgoed detecteren in collecties (risicobepaling),
  • hoe asbest 'veilig' tentoonstellen,
  • hoe asbest 'veilig' bewaren,
  • richtlijnen over correct communiceren bij een asbest-collectie-werf, intern en extern,
  • risicobepaling aan de hand van checklist/flowchart.

Een flyer vindt u hier.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven is verplicht. Gelieve uw gegevens (naam, voornaam, instelling, functie) te mailen naar asbestos202020@whi.be voor 16 november 2020.
 

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal