Asbest blootgesteld | Best practices

In 2014 werd een ‘asbestafbouwplan' goedgekeurd met als doel België asbestveiliger te maken tegen 2040. Maar wat met de museumsector die asbesthoudende objecten in collecties conserveert en als te bewaren erfgoed beschouwt? Daarom organiseerden ETWIE, Industriemuseum en FARO in 2019 een brainstormmoment over 'asbest in musea', een theoretische benadering over hoe musea te ondersteunen bij bewaring van objecten uit asbest.  

In 2020 is het War Heritage Institute aan zet. Het WHI wil de erfgoedsector in België mee helpen sensibiliseren over het gevaar van schadelijk erfgoed en het gebruik van gevaarlijke producten in museumcollecties. Een museumorganisatie is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en publiek.

De bewustwording van het beheer van zogenaamde gevaarlijke materialen in een museumomgeving is vrij recent. Inderdaad worden al decennialang museumvoorwerpen die schadelijke stoffen (bijvoorbeeld asbest) of radioactieve elementen (in de wereld van de luchtvaart) bevatten, opgeslagen, behandeld en tentoongesteld zonder dat de nodige beschermende maatregelen voor het personeel of zelfs bezoekers werden genomen. Naast de objecten zelf werden ook uiteenlopende gevaarlijke producten gebruikt in de strijd tegen motten, verschillende insecten, schimmels ... in musea. Of het nu gaat om een gebrek aan kennis of mogelijkerwijs om schuldige nalatigheid, de langetermijngevolgen voor mens en omgeving kunnen nefast zijn.     

Het WHI wil zijn expertise delen die het opbouwde bij het verplaatsen en tentoonstellen van militaire museumobjecten, vervaardigd uit 100% asbest. Daarom organiseert het WHI op 6 december een symposium over het management van gevaarlijk erfgoed, met praktijkgerichte voorbeelden uit de eigen collectie en uit het bredere Belgische museumveld.
  
De volgende onderwerpen komen aan bod:  

  • gevaarlijk erfgoed detecteren, behandelen, consolideren, verplaatsen, verpakken en/of tentoonstellen;
  • hoe asbest 'veilig' tentoonstellen en bewaren, met voorbeelden uit het museumveld.  

De studienamiddag verloopt in het Frans en het Nederlands. 

Programma

13.00 uur: Opening Directeur Michel Jaupart, WHI

13.10 uur: Gevaarlijk erfgoed in erfgoedinstellingen: een stand van zaken | Dr. Joeri Januarius, coördinator ETWIE en Peter Loockx, onderzoeker ETWIE

13.30 uur: Historische toelichting gebruik nieuwe wapens in WOI: vlammenwerpers en asbest | Mathieu Willemsen, conservator vuurwapens, Nationaal Militair Museum

13.50 uur: Toonkasten voor asbesthouden stukken, het creatieve procecs van ontwerp naar realisatie | Walter Minnaert, ontwerper designstudio WHI

14.00 uur: Museologie, de fijne lijn tussen exposeren en conserveren | Jurre Biemans en architect Ben Schepens, Bruns bv. Xavier van Houthave, Project Director Musea, Conservatie, Verlichting / Bruns bv

14.20 uur: Asbestwerf in een museum - conserveren, niet verwijderen. Plan van aanpak | Luk Dekeyser, Julien Meurant, Viabuild nv

Pauze

14.50 uur: Asbest in de collectie uniformen & uitrusting WOI, voorbereiding verplaatsing asbestobjecten, het tentoonstellen en veilig bewaren | Ilse Bogaerts, diensthoofd collecties en restauratie-ateliers: textiel, iconografie, faleristiek, WHI en Peter De Groof, textielrestaurator, WHI

15.10 uur: Asbest in de collectie geschiedenis van de wetenschappen: hoe bewaren in depots? | Dr. Kristel Wautier, coördinator collectiebeleid en collectiebeheerder 'Geschiedenis van de     Wetenschappen', Gents Universiteitsmuseum

15.30 uur: Gevaarlijk Erfgoed! Een onderzoek naar consolidatie van asbethoudend materiaal in erfgoedobjecten | Sanne Wynants, Art Salvage Managing Director België

15.45 uur: Q & A  + Besluiten. Slotwoord: ICOM BELGIUM

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Prijs
Gratis
Meer info

Aanmelden is verplicht en kan via mail: Ilse.bogaerts@whi.be

Geregistreerde deelnemers ontvangen een deelnamelink.

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...