Art Academy | Eerste hulp voor erfgoedcollecties (collectiehulpverlening)

Bij een calamiteit zoals een brand of wateroverlast is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen om verdere schade te voorkomen. Bij ernstige wateroverlast moeten objecten zo snel mogelijk beredderd worden om schimmelgroei te voorkomen. Ook in het geval van brand is het belangrijk roet snel te verwijderen om verdere indringing in het materiaal te voorkomen. 

Tijdens deze basiscursus collectiehulpverlening leert u wat de gevaren zijn bij verschillende calamiteiten. De nadruk ligt op brand en wateroverlast, maar ook aantasting door schimmels en ongedierte komen aan bod. Deelnemers weten na deze training wat wel of juist niet te doen met verschillende objectsoorten in geval van een calamiteit.

Deze cursus is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Module 1: Wat is collectiehulpverlening (CHV) en hoe ziet het CHV-plan eruit?
  • Module 2: Wat te doen met de verschillende objectsoorten tijdens brand, wateroverlast, schimmelgroei of overlast door ongedierte?
  • Module 3: Praktische opdracht met objecten die nat, beschimmeld of beroet zijn.

Doelgroep: medewerkers in de erfgoedsector en in culturele organisaties (musea, instellingen, galerijen, religieuze instellingen …), conservatoren, restauratoren, studenten. 

Praktisch

De training duurt 1 dag (10.00 - 16.00 uur). U kunt kiezen uit deze data: 

  • 13 april
  • 15 juni
  • 20 juli
  • 28 september
  • 9 november

Praktische info

Begindatum
Locatie
Art Salvage Belgium, Steenovenstraat 2 - N8, 2390 Malle
Prijs
250 euro, excl. BTW
Meer info

Organisatie: Art Salvage Belgium

Aanmelden kan via: artacademy@artsalvagebelgium.eu (direct) of info@artsalvagebelgium.eu (algemeen).

Elders op FARO

De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...
Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...