Archieven van kasselrijbesturen als genealogische bronnen

Familiekunde Vlaanderen (afdeling West-Vlaanderen) organiseert in samenwerking met de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag over kasselrijarchieven. 

De Vlaamse kasselrijen (een soort van plattelandsdistricten) vormen – in tegenstelling tot de steden, parochies en heerlijkheden – nog altijd een relatief onbekend middeleeuws en vroegmodern bestuursniveau. Aangezien de kasselrijbesturen over uitgebreide bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden beschikten, zijn hun archieven nochtans een ware goudmijn voor historici en genealogen.

Aan de hand van analyses van vier bronnentypes (staten van goed, wettelijke passeringen, poorterslijsten en procesdossiers) zullen verschillende sprekers tijdens deze studiedag de rijkdom van de archieven van de vier 'West-Vlaamse' kasselrijen (Veurne, Ieper, Kortrijk en het Brugse Vrije) belichten.

Programma

13.15 uur: Onthaal

13.30 uur: Welkom | Wilfried Devoldere, voorzitter Familiekunde Vlaanderen

13.35 uur: De Kasselrijen van het Graafschap Vlaanderen | Johan Roelstraete, Familiekunde Vlaanderen

14.00 uur: Kasselrij Veurne, Staten van goed | Jan Van Acker, wetenschappelijk medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

14.30 uur: Kasselrij Ieper, Wettelijke passeringen | Kevin Dekoster, archivaris Rijksarchief Brugge

15.00 uur: Kasselrij Kortrijk, Poorters en buitenpoorters | Hendrik Callewier, diensthoofd Rijksarchieven Brugge en Kortrijk

15.30 uur: Kasselrij Brugse Vrije, Procesdossiers | Laurent Inghelbrecht, vrijwilliger Rijksarchief Brugge

16.00 uur: Conclusie + tentoonstelling archiefdocumenten Kasselrijen

16.15 uur: Receptie

Type
Studiedag
Trefwoorden
Onderzoek en innovatie
Sectoren
Archieven

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A , 8000 Brugge
Prijs
20 euro (Leden Familiekunde Vlaanderen + vrijwilligers Rijksarchief Brugge en Kortrijk), 30 euro (Andere deelnemers). Bedrag te storten op rekeningnummer BE19 9730 9465 0412 van Familiekunde Vlaanderen - Regio Brugge, met vermelding van uw naam (en indien ledentarief, met vermelding FV-lidnummer of code).
Meer info

Contact: rijksarchief.brugge@arch.be, 050 33 72 88

Elders op FARO

Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...