50 jaar feministisch geheugen | Uitwisselingsdag

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseren het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en zijn partners een uitwisselingsdag over de feministische, lesbische, queer … vrouwenbeweging uit de periode 1970 tot vandaag. Ze nodigen u graag uit voor een namiddag waarin ze deze beweging in kaart brengen en in gesprek gaan over het doorgeven van erfgoed en ideeën.

Programma

13.30 uur: Onthaal

13.45 tot 17.00 uur [doorlopend]:

  • Landschapstekening van de feministische beweging: zet groepen en initiatieven letterlijk op de kaart. Wie was waar en wanneer actief? En waar was u?
  • Creëer een poster over uw eigen feministische parcours.
  • Advies bij de lopende erfgoedoproep (zie verder): stel uw vragen over het aanmelden van erfgoed, de werking van Archiefbank Vlaanderen, bewaarplaatsen voor archief …
  • Mondelinge geschiedenis: ga met elkaar in gesprek over uw engagement. Brussel Behoort Ons Toe / Bruxelles Nous Appartient legt jullie verhalen vast.

14.30 tot 15.45 uur: Panelgesprek over het doorgeven van gedachtegoed
Wat geven we door aan volgende generaties, welk verhaal zien we zelf graag verteld, welke rol kan erfgoed daarin spelen? 

16.00 tot 17.00 uur: Werkwinkels

  • Leesgroep: hoe herlezen we oudere feministische teksten met een hedendaagse blik? Wat vertelt Het rode boekje van de vrouw(en) uit 1972, geconfronteerd met nieuwe narratieven. Nan Verbeke (RoSa) begeleidt. U vindt Het rode boekje hier online.
  • Digitaal erfgoed: enkele basisprincipes voor het ordenen en bewaren van digitale bestanden. 

17.10 - 17.30 uur: Slot en samenvatting van de dag.

Tussen de activiteiten door kunt u bijpraten in de hopelijk zonnige Amazonetuin. We zorgen voor drank en versnaperingen.  

Werken mee aan het project: AVG-Carhif RoSa vzw, Fonds Suzan Daniel, Amsab-ISG, Archiefbank Vlaanderen, Instituut voor Publieksgeschiedenis en Ella vzw

Praktische info

Begindatum
Locatie
Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel)
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via erfgoedoproep@amazone.be.

Elders op FARO

Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...