12th International Conference on Cultural Policy Research. Disruption or interruption?

Ervaren we met de pandemie een onderbreking - zoals een rimpeling in de zee - of worden we geconfronteerd met verstoring, een crisis die leidt tot de noodzaak om het systeem af te breken en opnieuw op te bouwen? Waar blijft het cultuurbeleid? Een slachtoffer verloren in een wereldwijde zee van schulden? Of een overlevende die onderdak vindt en bouwt aan een veiligere toekomst?​

Het thema van de twaalfde editie van deze International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) is 'Cultuurbeleid in tijden van verstoring of onderbreking?' De COVID-19-crisis van 2020 en 2021 heeft een enorme impact gehad op de samenleving en in het bijzonder op de culturele sector. Musea, theaters en andere culturele organisaties zijn allemaal gedwongen om een ​​snelle digitale transformatie te ondergaan, niet alleen in hun manier van creëren, maar ook in hun manier van produceren, presenteren en/of publieksbetrokkenheid. Kunstenaars hebben vaak het meest geleden onder de crisis. In sommige landen probeerden cultuurbeleidsmakers de schade te beheersen door op te roepen tot allerlei noodmaatregelen en ondersteuningsmechanismen.

Deze publieke steun was voor de meerderheid van de culturele actoren cruciaal om de crisis te overleven. Misschien kunnen we nu uitkijken naar een periode van herstel ... of komt er nog meer? Zo ja, wat hebben we geleerd van deze uitzonderlijke periode? Zijn we nu beter voorbereid of is de culturele sector nog steeds zo kwetsbaar, en zo ja, kan dit tot grotere gevolgen leiden?

Ten eerste werd de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving en voor het welzijn van mensen - die gedwongen waren thuis te blijven zonder fysiek contact - heel duidelijk. Wat zijn de implicaties hiervan? Was de crisis ontwrichtend op systeemniveau? Betekent dit ook dat we het einde van het neoliberalisme hebben bereikt? Zal concurrentievermogen worden vervangen door andere vormen van samenwerking? Wordt de openbare ruimte opnieuw geëvalueerd en teruggegeven aan de gemeenschap en de samenleving? Of wordt alles weer zoals het was? Hoe zullen cultuurbeleidsmakers op verschillende niveaus en op verschillende locaties reageren op de crisis en op een wereld die steeds vluchtiger en onvoorspelbaarder wordt (VUCA)? Moeten we een nieuw evenwicht vinden in de verhoudingen tussen het publieke, de private ruimte en het maatschappelijk middenveld? Of suggereert dit juist dat we opnieuw moeten beginnen met nieuwe claims en daaropvolgende argumenten over de waarde en bijdrage van kunst en cultuur?

Praktisch

  • 19 - 22 september 2022
  • Nog tot 28 februari loopt er een oproep tot het inzenden van bijdragen. Meer informatie over het programma volgt later.
  • Organisatie en meer info: Universiteit Antwerpen

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...