2018 - maart

Groeien in je rol als teamleider. Basisvorming voor leidinggevenden

Leiding geven aan een team vergt inzichten en vaardigheden die je wellicht niet op de schoolbanken hebt meegekregen. Hoe maak je van een team een hecht team? Hoe motiveer je medewerkers? En hoe stuur je hen aan?
Faro vorming

Aan de slag met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR)

In deze interactieve infosessie krijgt u een beknopte introductie in de regelgeving zelf. Daarna wordt u hands-on aangeleerd hoe u de nieuwe regels kunt omzetten in uw privacy- en ICT-beleid.
Faro vorming

Vrijwilligerswerk binnen uw erfgoedorganisatie. Intervisiegroep

Komen er bepaalde thema’s of vragen steeds terug? Vind je hier geen concrete oplossing voor? Wil je geïnspireerd raken door verhalen van anderen die ook met vrijwilligers werken? Dan is deze intervisiegroep helemaal voor jou.
Faro vorming

Nacht van de Geschiedenis

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Davidsfonds op 20 maart de Nacht van de Geschiedenis.

Aan de slag met archief en documentatie. Archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De reeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Westerlo. De cursus is

Lezingenreeks Vlaamse meesters

Het project 'Vlaamse Meesters' focust op het leven en de nalatenschap van van Eyck, Bruegel en Rubens. In deze lezingenreeks wordt een link gelegd naar tijdsgenoten en het verband met projecten uit de Vlaamse Meesters.

RE-ORG België. Avonturen in depotorganisatie

Tijdens deze Belgische RE-ORG studiedag zullen de nieuwe lichting Belgische RE-ORG experten de reorganisatie van hun depot uit de doeken doen. Sommige RE-ORG collega’s uit het eerste jaar zullen de voelbare effecten van de reorganisatie van hun depot belichten.

Waar ligt de grens? Op zoek naar perspectieven op restauratievraagstukken

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert FARO een onderzoeksbijeenkomst waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen.
Faro vorming

Anders leren op je werk: event met Jane Hart

Een ‘Professional Learning Ecosystem’ opzetten voor jezelf en in je organisatie.

Osmosis. Nationale wetgevingen en beleid rond immaterieel cultureel erfgoed in Europa: een onderzoek in 25 landen | Lezing Anita Vaivade

Op 26 maart 2018 is het weer zover: de derde lezing over erfgoed in Europa op maandag, georganiseerd door FARO en Herita in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Gastspreker is dit keer professor dr. Anita
Faro vorming

Vrijwilligerswerk binnen uw erfgoedorganisatie. Intervisiegroep

Komen er bepaalde thema’s of vragen steeds terug? Vind je hier geen concrete oplossing voor? Wil je geïnspireerd raken door verhalen van anderen die ook met vrijwilligers werken? Dan is deze intervisiegroep helemaal voor jou.
Faro vorming

En actie! Hoe maak je zelf eenvoudig een digitaal (erfgoed)filmpje? | Erfgoed in de praktijk

In deze cursus leer je zelf de eerste stappen zetten en tonen we hoe je aan de slag kan met bijvoorbeeld je smartphone en computer om een filmpje te maken. Je krijgt heel wat nuttige tips aangereikt aan de hand
Faro vorming

Gevaarlijk erfgoed

We werken aan het behoud van ons erfgoed, maar wat als het schadelijk is voor onze gezondheid? We draaien de rollen om en leggen het accent op hoe we ons best wapenen tegen gevaarlijk erfgoed.
Faro vorming

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Collegagroep Digitale Participatie

De tweede bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie vindt plaats op donderdag 29 maart 2018 in M Leuven. Het doel van deze collegagroep is om samen met publieksbemiddelaars, collectieverantwoordelijkheden én beleidsverantwoordelijken van musea na te denken over ‘digitale participatie’.
Faro vorming

Affective Heritage Practices | Masterclass Professor Laurajane Smith

De Australische professor Laurajane Smith, toponderzoekster in de kritische erfgoedstudies, is eind maart 2018 in Vlaanderen. Ze krijgt op 29 maart 2018 een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen én geeft er een masterclass.
2018 - april

Vrijwilligerswerk binnen uw erfgoedorganisatie. Intervisiegroep

Komen er bepaalde thema’s of vragen steeds terug? Vind je hier geen concrete oplossing voor? Wil je geïnspireerd raken door verhalen van anderen die ook met vrijwilligers werken? Dan is deze intervisiegroep helemaal voor jou.
Faro vorming

Les bibliothèques patrimoniales en Belgique, 500 ans d’histoire

En cette année académique 2017-2018, l’Université de Liège et l’Université de Gand commémorent chacune le bicentenaire de leur fondation. Ce n’est cependant pas leur seul point commun: ces deux institutions abritent en effet les pôles patrimoniaux les plus significatifs du

Your story is our heritage. Storytelling als erfgoed en middel om erfgoed te interpreteren en te presenteren

Op 18 april 2018 organiseert Alden Biesen i.s.m. FEST (Federation for European StoryTelling) een studiedag over storytelling in erfgoed. Laat je onderdompelen in de vele mogelijkheden die verhalen en vertelkunst te bieden hebben aan jouw erfgoedorganisatie.

LIBER Seminarie Architectuur

Het Liber Architecture Group Seminar 2018 wordt dit jaar voor de 19e keer georganiseerd en zal plaatsvinden van 18 tot 21 april in Oostenrijk aan de Wirtschaftsuniversität Wien. Een absolute must voor eenieder die geïnteresseerd is in architectuur en bibliotheken.

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

Je leeft in een wereld van digitale documenten. De interessante documenten wil je bijhouden, maar zonder digitale mappen dreigt het snel te verzanden in chaos. Je vindt verslagen of foto’s van je eigen activiteiten niet gemakkelijk terug. Zeker als je

Communicatie voor socialprofitorganisaties

Vijfdaagse basisopleiding voor elke startende communicatiemedewerker van een socialprofitorganisatie. Tijdens dit programma komen de belangrijkste en meest relevante communicatiethema’s aan bod.
Faro vorming

Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Een van onze doelstellingen is om methodieken en instrumenten voor op bewijs gebaseerde (evidence based) interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en welzijn te ontwikkelen en te verspreiden. Tijdens deze cursus tonen we aan dat ook kleine erfgoedorganisaties de effecten
Faro vorming

Food and drink in communist Europe

Food and drink in communism gained increasing interest in the last decades both in science and in post-communist societies.

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met

Jong in de buurt. Samen voor een lokaal gezinsbeleid

De conferentie ‘Jong in de buurt’ wil inspiratie bieden om samen aan de slag te gaan rond een gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt.

Erfgoedroutes

Hoe maak ik mijn erfgoedroute of wandeling, outdoor zowel als indoor? Welke technologie komt hierbij kijken? Maak ik gebruik van kaarten, apps, POI, iBeacons of gps?
Faro vorming

Zorgen voor morgen? Aan de slag met religieus erfgoed

Op dinsdag 24 april 2018 gaat Zorgen voor morgen? door in de Clemenspoort in Gent, op donderdag 26 april 2018 in de Oude Gevangenis in Hasselt.

Train-de-trainer Buurten met erfgoed: voor initiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Wilt u ook graag een coachingtraject 'Buurten met erfgoed' opstarten in uw gemeente of regio? Wilt u hiertoe het initiatief nemen en dit proces trekken? Dan is deze train-de-trainer vorming iets voor u!

Advanced workshop gel cleaning in conservation

During this two-day workshop, participants will be presented with a range of cleaning gel types that might be used for specific cleaning problems.

Voorjaarsbijeenkomst Adlib Gebruikersgroep

Save the date: de voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep vindt plaats op donderdag 26 april 2018 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Zorgen voor morgen? Aan de slag met religieus erfgoed

Op dinsdag 24 april 2018 gaat Zorgen voor morgen? door in de Clemenspoort in Gent, op donderdag 26 april 2018 in de Oude Gevangenis in Hasselt.

Hoe schrijf ik de geschiedenis van de lokale spektakel- en muziekcultuur?

De lokale geschiedenis van theater, dans, muziek en film spreekt tot de verbeelding. Misschien ken je zelf wel kleurrijke affiches, sprekende foto’s, strooibriefjes, toneelteksten, bladmuziek, opnames, …

Masterclass Omgaan met conflicten in een waardering van cultureel erfgoed

Silvia Prins, doctor in de organisatiepsychologie en klinisch psycholoog, geeft ons tips over het omgaan met conflicten in deze masterclass die plaatsvindt op 27 april.
Faro vorming

Europa, erfgoedbeleid en -praktijk en internationaal recht, met bijzondere aandacht voor de Faro-conventie | Lezing Lauso Zagato

Lauso Zagato, specialist internationaal recht van de Universiteit van Venetië, deelt met ons de resultaten van het onderzoek waar hij reeds tien jaar mee bezig is: over de impact van internationale conventies zoals die van UNESCO of de Raad van
Faro vorming
2018 - mei

Kennismaking met mindfulness

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming

Future Proof. Vorm mee de archivaris van de toekomst!

De master na master opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer denkt volgend jaar na over een aanpassing van haar lessenpakket. Een oefening waarbij de opleiding ook graag haar alumni betrekt. Daarom staat deze studievoormiddag in het licht van de vakinhouden die

Van bezetting tot bevrijding: hoe maak ik een lokaal project over WO II?

Waar vind je het nodige materiaal om het verhaal te schrijven van je familie of gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog? Met welke partners kan je hiervoor samenwerken? Zijn er inspirerende voorbeelden?
Faro vorming

Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceerde de Vlaamse Regering begin 2017 een Austismeplan. Een van de hoofddoelstellingen van dit plan is het verhogen van de
Faro vorming

Basiscursus 'Leren waarderen' | mei

Tijdens deze basiscursus van drie dagen leert u waarden toekennen aan cultureel erfgoed.
Faro vorming

Terugkomdag Krokuskriebels

Het wordt stilaan een traditie om na Krokuskriebels met z'n allen terug te blikken op het project. Noteer dus alvast maandag 14 mei in uw agenda, meer informatie volgt snel!

ErfgoedApp, Augmented Reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.
Faro vorming

Europeana: Europeanatech Conference

De EuropeanaTech Conference is een event waarop deelnemers en geïnteresseerden bij elkaar komen om te discussiëren en kennis uit te wisselen over de laatste technische ontwikkelingen in de wereld van digitaal erfgoed.

Masterclass waardegebaseerd collectierisicomanagement

Agnes Brokerhof ontwikkelde recent een tool voor waardemanagement die ze ons samen met Janien Kemp, senior expert collectiezorg in het Stadsarchief Amsterdam, zal voorstellen op 18 mei.
Faro vorming

IM Gent 2018: iedereen informatieprofessional

De 7de editie van de studiedag voor informatiemanagement focust op de plaats van elk van deze specialisten binnen een bedrijf en/of organisatie en hoe deze specialisten het best met elkaar communiceren.

Conference on Modern Oil Paints

On the occasion of the conclusion of the research project ‘Cleaning Modern Oil Paints’ (2015-2018), the Rijksmuseum, in collaboration with the CMOP project partners cordially invite you to the three-day Conference on Modern Oil Paints.

Walking with Saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape | Call for Papers

In mei 2018 organiseert de stad Ronse in samenwerking met KADOC de internationale conferentie 'Walking with saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape'.

Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie

Deze studiedag is het resultaat van het project Meerstemmig Erfgoed, een samenwerking tussen het onderwijs en de erfgoedsector.

Communicating the Museum 2018 | Brussel

Het thema van de 20e editie van Communicating the Museum is dit jaar Participatie. Van 27 tot en met 31 mei is de conferentie te gast in Bozar, Brussel.

'Out on the Streets': Heritage for All, in Theory and Practice | Lezing John Schofield

In zijn lezing gaat prof. dr. John Schofield dieper in op zijn erfgoedwerk met minder evidente en moeilijk te bereiken gemeenschappen en groepen, in het bijzonder als het over identiteit en samenleven gaat.
Faro vorming

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen

E-HERITAGE 2018 | International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage

Tweedaagse International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage in Brasov, Roemenië.

Take notice. Vorming mindfulness in het museum | Brussel

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming

Take notice. Vorming mindfulness in het museum | Antwerpen

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming

Copyright geregeld? Basisvorming auteursrechten in de erfgoedsector

In deze jaarlijkse interactieve vorming krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Take notice. Vorming mindfulness in het museum | Gent

Iedereen heeft de mond vol van mindfulness, zo lijkt het wel in deze haastige en complexe tijden. Maar waar staat het eigenlijk voor? En waarom zouden we er iets mee doen in een museum- of erfgoedcontext? Misschien is het antwoord
Faro vorming
2018 - juni

Basiscursus 'Leren waarderen' | Juni

Tijdens deze basiscursus van drie dagen leert u waarden toekennen aan cultureel erfgoed.
Faro vorming

Facebooken!

Tijdens deze workshop leer je hoe je Facebook kan integreren binnen de werking van een vereniging.
2018 - juli

Summer School: Museum Objects as Evidence

From 9-20 July 2018 the Rijksmuseum, the University of Amsterdam and the Bard Graduate Center, will collaborate in offering a Summer School with an interdisciplinary focus on object-based research within a museum setting.

ICCROM - First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis

Van 31 juli tot 24 augustus organiseert ICCROM samen met een aantal partners een Training Course rond het project FAC. Aanvragen tot deelname moeten voor 23 maart verstuurd worden.
2018 - augustus

Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer school

The Faculty of Design Sciences of the University of Antwerp, Etnocoll, the King Baudouin Foundation and FARO organize a third and last edition of this summer school. The intensive 8-day program will focus on ethnographic artefacts.
Faro vorming
2018 - september

The Bruegel Success Story | Colloquium

Van 12 tot 14 september 2018 organiseert het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) in Brussel een internationaal colloquium over het succesverhaal van de Bruegel-dynastie.
2018 - oktober

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten …
Faro vorming

Digital storytelling in de zorg

Leer hoe u, met digital storytelling als methodiek, kunt werken met verschillende doelgroepen in de zorgsector, zoals personen met dementie, personen in een hersteltraject of zorgverleners.
Faro vorming
2018 - november

Erfgoed & dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In deze vorming leggen we aan medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties uit hoe ze een aanbod kunnen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Faro vorming

Hoe ontwikkel je een duurzaam asset based aanbod?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u op basis van een asset based approach noden en behoeften kunt detecteren. Op basis van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan en we sluiten af
Faro vorming

International conference Participation in cultural heritage for mental health recovery | Call For Contributions

That museums, archives, heritage organisations and the like can create a social value and have a positive impact on health and wellbeing is not just a matter of belief . It’s possible, provided that they develop sustainable offerings in close
Faro vorming