Zelfstandig academisch personeel: erfgoedstudies gericht op digitaal erfgoed en metadata-management

Functieomschrijving

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen heeft volgende voltijdse vacature: zelfstandig academisch personeel in het domein erfgoedstudies gericht op digitaal erfgoed en metadata-management.

Uw opdracht

 • U doceert en draagt bij aan opleidingsonderdelen op bachelor- en masterniveau binnen de leerlijn Dataconservator Erfgoed, erfgoedonderzoeker en erfgoed(proces)ontwerper (24 ECTS/jaar), zoals bijvoorbeeld Digital Humanities (Ba1 C/R, 6 ECTS), Onderzoekstechnieken voor erfgoedlabo’s (Ba2 C/R, 6 ECTS), Toepassingssoftware in de erfgoedsector (Ba3 C/R, 3 6 ECTS, nieuw te ontwikkelen), Digitalisering en erfgoed (Ma1 ERF, 3 ECTS, nieuw te ontwikkelen), en te ontwikkelen opleidingsonderdelen in de afstudeermodule digitaal erfgoed (Ma2, ERF) en stage.
 • U begeleidt bachelor-, master- en doctoraatsstudenten.
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van digitaal erfgoed en metadata-management.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U bouwt actief verder aan uw netwerk met stakeholders in de (boven)lokale, Vlaamse, nationale, Europese en internationale erfgoedsector.
 • U neemt interne beleidstaken op.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent onder andere advies binnen en buiten de Universiteit Antwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.
Functieprofiel
 • U bezit een doctoraat op proefschrift.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt affiniteit met en zo mogelijk ervaring in de erfgoedsector en uw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep ARCHES in de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
 • U kan ervaring voorleggen in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken vakgebied en het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking daarvan strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in het (bredere) vakgebied.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en binnen de visie van de Antwerp Cultural Heritage Sciences (ARCHES).
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Aanbod
 • Ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 februari 2021;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van €4.340,07 tot €6.397,43; en voor een voltijds hoofddocent van €4.969,96 tot €7.807,73;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.
Praktische informatie

Je kan tot en met 16 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe:

De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.

Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be.

Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Marc Jacobs, marc.jacobs@uantwerpen.be en dr. Kristel De Vis, kristel.devis@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Praktische info

Titel
Zelfstandig academisch personeel: erfgoedstudies gericht op digitaal erfgoed en metadata-management
Werkgever
Universiteit Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...