Verantwoordelijke bewaking

Functieomschrijving

Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Het museum, een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Oostende, toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert beeldende kunst van de 19e eeuw tot en met vandaag. Het museum laat haar unieke collectie Belgische kunst met het internationale kunstenveld aansluiten en toont de verbindingen tussen moderne en hedendaagse kunst.

Het museum is een open huis voor kunst aan zee, een dynamische en gastvrije ontmoetingsplek voor verschillende culturen en generaties. Op deze manier stimuleert Mu.ZEE vanuit een denken over diversiteit, een gemeenschappelijk en duurzaam zorgen voor kunst en erfgoed.

Mu.ZEE VZW is een jonge dynamische organisatie, die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Op dit ogenblik zoekt Mu.ZEE: verantwoordelijke bewaking - voltijds - onbepaalde duur - niveau B.

Je functie? Je bent verantwoordelijk voor de interne bewakingsdienst en geeft leiding aan een team van een 15-tal bewakingsagenten en onthaalmedewerkers (museumshop, kassa), je coacht en motiveert hen. Samen met de bewakingsagenten sta je in voor het toezicht op de veiligheid van de museumobjecten, het gebouw en de bezoekers. Samen met de onthaalmedewerkers sta je in voor een publieksvriendelijk onthaal en een aangenaam bezoek aan het museum. Als teamleider ben je de drijvende kracht van een team dat dag in, dag uit kwaliteitsvolle service geeft aan de museumbezoekers en graag zorg draagt voor de museumcollectie en tijdelijke tentoonstellingen.

Functieprofiel

Aanwervingsvoorwaarden?

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eigenheid van de functie en je geniet de burgerlijke en politieke rechten, dit betekent ook voldoen aan de persoonsvoorwaarden bepaald in art 61 van de Wet Private Veiligheid van 2 okt 2017.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je hebt een blanco strafregister en kan dit bewijzen door een uittreksel uit het strafregister attest art. 596.1 voor te leggen dat maximum 6 maand oud is bij aanwerving.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende (= vroegere leidinggevende A in de bewaking + bijscholing nieuwe wet).
 • Wanneer je dit attest niet bezit, behaal je dit attest binnen een termijn van 1 jaar na aanwerving en ben je in het bezit van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of beschik je reeds over het attest “erfgoedbewaker”.
 • Ervaring als leidinggevende is een pluspunt.
 • Museale ervaring is een pluspunt.
 • Inschrijven voor de selectie betekent dat de kandidaat zich akkoord verklaart voor het voeren van een veiligheidsonderzoek met het oog op het behalen van de identificatiekaart uitvoerende bewaking, voor het geval er ingesprongen moet worden bij het team door onverwachte afwezigheden of bijzonder drukke dagen.
 • Je hebt bij voorkeur een opleiding op het niveau van bachelor (graduaat) gevolgd of gelijkwaardig door werkervaring.

Kennis

 • Je hebt kennis van de wetgeving op de private veiligheid en je weet hoe de bewakingssector en andere sectoren binnen de private veiligheid georganiseerd zijn.
 • Je kent de aansprakelijkheid van de organisatie die je leidt ten overstaan van je opdrachtgevers en medewerkers.
 • Je kent de belangrijkste grondrechten en hebt kennis van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft.
 • Je kent de basisprincipes van een veiligheids-en risicoanalyse.
 • Je hebt een culturele interesse.
 • Je beschikt over algemene kennis omtrent leidinggeven.
 • Je hebt ICT kennis en kan goed overweg met Word en Excel.

Vaardigheden

 • Je kan omgaan met de dilemma’s waarmee je als leidinggevende in de bewakingssector te maken hebt. Je kan deze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden.
 • Je bent een echte people manager.
 • Je werkt efficiënt en resultaatgericht.
 • Je kan goed omgaan met collega’s, externe partners, klanten, leveranciers en bezoekers en je kan goed een team leiden en weet helder en duidelijk te communiceren en te rapporteren.
 • Je kan goed organiseren en plannen.
 • Je bent communicatief vaardig, handelt assertief en besluitvaardig.
 • Je stelt je klantgericht en probleemoplossend op.

Attitude

 • Integriteit en vertrouwelijkheid.
 • Verantwoordelijkheidszin, betrouwbaarheid en groot gevoel voor veiligheid op alle vlakken.
 • Engagement: sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie.
 • Flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden, je werkt volgens de openingsuren van het museum maar bent als leidinggevende goed bereikbaar.
 • Klantvriendelijke houding.
 • Bereid om bijkomende vorming te volgen.
Aanbod

Mu.ZEE vzw biedt je een bijzonder fijne en positieve werkomgeving aan, waar je een regelmatig werkritme zal hebben en dit binnen een maatschappelijk relevante context. Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning op B niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 29.529,37 euro tot 39.856,11 euro (salarisschaal B1), afhankelijk van de voorgelegde anciënniteit. Daarnaast biedt Mu.ZEE maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.

Praktische informatie

Hoe solliciteren? Stuur je gemotiveerd schrijven, curriculum vitae en kopie van de vereiste attesten naar vacatures@muzee.be ten laatste op 18 augustus 2019. Het selectieprogramma zal bestaan uit:

 • selectie op motivatiebrief en curriculum vitae
 • schriftelijke selectie en/of mondelinge selectie
 • mogelijks assessment

Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Praktische info

Titel
Verantwoordelijke bewaking
Werkgever
Mu.ZEE vzw
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...