Team Coordinator Railway History & Research

Functieomschrijving

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations.

De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking. Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

Train World Heritage, afdeling binnen de directie Stations, beheert de erfgoedcollecties van de Belgische spoorwegen, die deels tentoongesteld zijn in Train World, het nationale spoorwegmuseum. Ze heeft als doel de collecties volledig in kaart te brengen, verder uit te breiden, goed te bewaren en te ontsluiten voor vorsers, maar ook voor het grote publiek. Door het vervullen van deze wetenschappelijke opdracht van openbare dienst wordt de rijke geschiedenis van de Belgische spoorwegen een belangrijk element in de imagovorming van NMBS.

Binnen Train World Heritage wil het bureau Railway History & Resarch zich ontwikkelen tot hét referentie- en kenniscentrum van de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. Het is verantwoordelijk voor het inventariseren van alle collecties in de erfgoeddatabank (museum en bibliotheek), waarvoor het, naast het eigen personeel, ook een beroep doet op vrijwilligers.

Daarnaast maakt het werk van een doorgedreven professionalisering op het vlak van bewaring en beheer van de erfgoedcollecties en werkt actief mee aan het (online) presenteren en tentoonstellen van de collecties, o.a. via Train World.

Ter versterking van het team van het Train World museum zoeken we een Team coordinator Railway History & Research (documentatiecentrum).

Als Team coordinator Railway History & Research ben je verantwoordelijk voor:

 • het organiseren van de dagelijkse werking van een ploeg van 6 medewerkers en een 20-tal vrijwilligers;
 • het administratief afhandelen van alle aankopen voor de afdeling (ATB);
 • het opmaken en opvolgen van de budgetten;
 • het verder uitwerken van plannen en richtlijnen m.b.t. het erfgoedbeleid;
 • het verder uitbouwen van de kerncollectie op basis van een actief en passief verwervingsbeleid;
 • het ondersteunen van de verdere inventarisering van de collecties;
 • het toegankelijk maken en promoten van alle erfgoedcollecties, zowel intern als extern en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;
 • het valoriseren van het erfgoed en de documentatie door middel van deelname aan culturele en historische evenementen binnen en buiten de NMBS;
 • het mee organiseren van een communicatie vanuit de erfgoedcollecties ter ondersteuning van Train World, het nationale spoorwegmuseum;
 • het ondersteunen van tijdelijke tentoonstellingen in Train World en met andere (externe) partners.
Functieprofiel

Je beschikt over een masterdiploma en hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in de erfgoedsector. Je hebt bovendien ervaring met het leiden van een team.
Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid om aan de selectie te kunnen deelnemen.

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt kennis van de erfgoed- en/of documentaire sector.
 • Je hebt interesse voor de geschiedenis van de Belgische spoorwegen.
 • Je bent vertrouwd met de gangbare informaticaprogramma’s en bent bereid om bijkomende applicaties aan te leren op vlak van inventariseren van collecties.
 • Je bent flexibel, druk en deadlines schrikken je niet af.
 • Je bent zelfstandig, leergierig, werkt graag in team en je kan de uitvoering van taken door collega’s opvolgen.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.
Aanbod
 • Een gevarieerde job in een uitdagende omgeving en in een jong team;
 • een job waarin het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid geapprecieerd wordt;
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen in de professionele context.
Praktische informatie

Solliciteer online.

Als je in het profiel past, word je uitgenodigd om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en voor een (viddeo)gesprek om je motivatie en vaardigheden te beoordelen.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Bekijk deze vacature op de jobsite van NMBS.

Praktische info

Titel
Team Coordinator Railway History & Research
Werkgever
NMBS
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
We beleven met z'n allen bijzonder vreemde tijden. Veel museum- en erfgoedmedewerkers werken van thuis uit. Daardoor heeft FARO beslist ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.