Praktijkassistent Theorie en Geschiedenis van de Architectuur

Functieomschrijving

Praktijkassistent Theorie en Geschiedenis van de Architectuur (30%)
Ref. AAP-2019-186

De faculteit Architectuur KU Leuven, campussen Sint-Lucas Gent en Brussel combineert praktijkgebaseerd onderzoek met onderzoek op technisch, humaan en maatschappelijk vlak om vooruitstrevende ontwerpers af te leveren. Door deze multidisciplinaire aanpak weten onze onderzoekers en praktijkbegeleiders het maatschappelijk debat over architectuur aan te gaan en zijn ze hierin richtinggevend.

Voor de onderwijseenheid Architectuur & Maatschappij binnen de Faculteit Architectuur zoeken wij een praktijkassistent in het ruime vakgebied van de Theorie en Geschiedenis van de Architectuur. De onderwijseenheid Architectuur & Maatschappij bevat diverse opleidingsonderdelen over de geschiedenis van de (interieur)architectuur, de stedenbouw en het landschap en over de Westerse cultuurgeschiedenis vanaf de klassieke oudheid tot vandaag. Binnen deze opleidingsonderdelen verwerven studenten historisch inzicht, leren ze gebouwen te analyseren binnen hun cultuur-historische context, en worden ze gevormd om kritisch na te denken over de gebouwde omgeving en de architectuurpraktijk. Ze leren de basisvaardigheden aan van het architectuurhistorische onderzoek, met een bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van de vaardigheden 'academisch lezen en schrijven'. De praktijkassistent zal nauw samenwerken met de docenten 'Architectuur in Context A en B', 'Interieur in Context A', 'Cultuurgeschiedenis' en/of 'Landschap en omgeving', evenals met de docent die de leerlijn 'academisch lezen en schrijven' ontwikkelt, bibliotheekmedewerkers en onderzoekers die ondersteuning geven bij bovengenoemd onderwijs.

De praktijkassistent staat in voor het:

 • Uitdenken, uitschrijven, begeleiden en verbeteren van oefeningen in het ruime vakgebied Theorie en Geschiedenis van de Architectuur in de Bachelor Architectuur en Interieurarchitectuur.
 • Het organiseren van werkgroepen tijdens dewelke studenten in kleine groep onder begeleiding aan hun oefening kunnen werken.
 • Het organiseren van wekelijkse spreekuren tijdens dewelke de studenten vrij kunnen langskomen met vragen m.b.t. oefeningen, leerstof, examens.
 • Het organiseren en geven van feedback op de oefeningen en het assisteren bij feedback op de examens
 • Het organiseren van excursies.

De praktijkassistent ondersteunt de docent bij:

 • Het beantwoorden van emails van studenten.
 • De praktische voorbereiding en surveilleren tijdens de examens.
 • Het verbeteren van de examens.

Tijdens het eerste jaar van de aanstelling wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij de lessen van de betrokken opleidingsonderdelen nauwgezet volgt en zich de cursus eigen maakt.

Functieprofiel

Je bent onze ideale kandidaat als je

 • een masterdiploma Architectuur, Interieurarchitectuur, Ingenieur-Architectuur of Kunstwetenschappen bezit. Andere masterdiploma’s komen ook in aanmerking als je aantoonbare ervaring of interesse hebt in het domein van de architectuurgeschiedenis en/of -theorie. In alle gevallen verwachten we evenwel dat je bereid bent om je kennis bij te spijkeren in de domeinen waar je als praktijkassistent optreedt;
 • bijkomend een lerarenopleiding volgde, of ervaring hebt in het (middelbaar of hoger) onderwijs. Idealiter heb je daarbij ook ervaring opgedaan met online studieplatforms, en onderwijs- en examenreglementering;
 • vlot met studenten kan omgaan, zowel in grote als kleine groepen (kunnen variëren van 5 tot 200 studenten); je stelt je daarbij toegankelijk maar ook assertief op;
 • zelfstandig én in overleg kan werken, in het bijzonder met de docenten van bovenvermelde vakken;
 • het Nederlands (zowel gesproken als geschreven) perfect beheerst;
 • je bereid bent om zowel op de campus Gent als Brussel te werken.
Aanbod

Wij bieden een deeltijdse (30%) tewerkstelling voor één jaar (verlengbaar) als praktijkassistent (barema 43) in een creatieve werkomgeving, een dynamisch team en met uitdagende opdrachten.

Praktische informatie

Interesse? Solliciteer via de online applicatie van de KU Leuven.

Bezorg ons naast je C.V. en motivatiebrief ook een kort en eigenhandig geschreven essay (max. 1 pagina) ter illustratie van je schrijfvaardigheid in het Nederlands.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Anne-Francoise Morel, mail: annefrancoise.morel@kuleuven.be of prof. dr. ir. Sven Sterken, mail: sven.sterken@kuleuven.be.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Praktische info

Titel
Praktijkassistent Theorie en Geschiedenis van de Architectuur
Werkgever
KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...
Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...