Onafhankelijke deskundigen

Functieomschrijving

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.  De raad bestaat uit een Algemene Raad en vier sectorraden (Kunsten en Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Sport, Media) en bevat vertegenwoordigers van het verenigingsleven op Vlaams niveau en onafhankelijke deskundigen.

U bent een onafhankelijke deskundige …
door uw professionele ervaring, een of meer opleidingen of andere expliciete ervaring in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en/of Media. Ook economische, juridische, journalistieke of medische (voor sport) deskundigheid komt in aanmerking. Daarnaast hebt u een brede maatschappelijke kijk, beschikt u over de nodige kennis, handelt u volledig onafhankelijk en kunt u zich een halve dag of avond per maand vrijmaken voor een vergadering.

U werkt mee aan …
inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse overheid over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.

Aanbod

Wij bieden u …
een benoeming voor vier jaar door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering houdt bij de samenstelling van de raad rekening met een diversiteit aan competenties, de genderverhouding en met de bepalingen over diversiteit in visieteksten en actieplannen. 

U ontvangt een vergoeding voor uw deelname aan de vergaderingen en een verplaatsingsvergoeding. 

Praktische informatie

Interesse? Vul voor 15 juni dit formulier in met uw gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en uw curriculum vitae.

Voor meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving, surf naar de website van SARC of bel of mail naar het secretariaat van de SARC via Bart.dierick@vlaanderen.be of 0486 83 53 21.

Praktische info

Titel
Onafhankelijke deskundigen
Werkgever
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

‘Meerstemmigheid’, hoe doet u dat in de praktijk? Museum Detox is een Britse beweging die de koe bij de horens ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...